Exkurze do evropských institucí 2011

kdy: 20. - 25.3. 2011

kde: Brusel, Antverpy, Maastricht, Lucemburk

Program:

Po (21. 3.)

Maastricht

Út (22. 3.)

11:00 - Ondřej Pravda, oddělení DG EMPL na Evropské komisi, spravuje fond ESF pro ČR )

14:00 - 15:00 Výbor regionů

St (23. 3.)

14:00 - 17:30 Schůzky v Českém domě

14:00 - 15:30 Petr Bližkovský (Rada EU),

15:30 - 16:30 Zuzana Marková (Stálé zastoupení ČR při EU),

18:00 - 20:30 Evropský parlament (přednáška o EP, diskuse s europoslanci Brzobohatou a Vlasákem, plenární zasedání EP)

Čt (24. 3.)

Brusel, Lucemburk

 

Reportáž

Ve dnech 20.3 – 24.3. se uskutečnila první exkurze,  jejíž část byla hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu Geionovace. Na čtyři desítky studentů z Geografického ústavu PřF MU a Katedry geografie PřF UPOL vyjely v neděli večer směrem Brusel.

První zastávkou bylo nizozemské město Maastricht, ve kterém se odehrála jedna z významných událostí evropské integrace – podepsání Maastrichtské smlouvy, která mj. vedla ke změně tehdejšího Evropského společenství na Evropskou unii. Před limburským parlamentem, místem kde došlo k samotnému podpisu, proběhla krátká diskuze studentů a pořízení společné fotografie.

Z Maastrichtu účastnici exkurze zamířili do Antwerp, ve kterých bylo kvůli kombinaci nižší ceny a značně omezené volné kapacity ubytovacích zařízení v Bruselu, zajištěno ubytování po dobu trvání exkurze.

V úterý dopoledne byla na programu první návštěva v instituci EU – konkrétně v jedné  z budov Evropské komise. Zde proběhla přednáška pana Pravdy na téma Role Evropské komise v regionálním rozvoji, ale hovořilo se také obecně o zvyklostech v evropských institucích, bruselských dopravních a sociálních podmínkách a průběhu evropské kariéry.

Odpoledne jsme se přesunuli do Výboru regionů. Před samotnou přednáškou nás ovšem značně zdržela předvstupní bezpečnostní prohlídka, která trvala déle než avizovaných 15 minut. Přednášku v jednom ze sálů, ve kterých mj. zasedají také některé parlamentní výbory, vedl dr. Boris Essender. Hovořil především o postavení výboru regionů, jakožto poradního orgánu evropské komise v systému evropských institucí, jeho pravomocích a složení a zejména o jeho roli v procesu přijímání rozhodnutí dotýkajících se regionální či komunální úrovně.

Ve středu před odpoledním blokem přednášek v Českém domě a Evropském parlamentu jsme si prohlédli Atomium, jakožto jeden ze symbolů Bruselu a „památníku“ světové výstavy Expo v roce 1958 a přilehlý komplex modelů slavných staveb ze členských zemí EU – minievropu.

Blok přednášek v českém domě zahájil dr. Petr Blížkovský z Rady EU. Jeho přednáška nesla název Ekonomické vládnutí: příklady z ekonomické krize. Velmi dobře strukturovaná a podaná přednáška vysvětlovala příčiny finanční krize a jejich rozdíly v evropských státech a možné způsoby řešení , zvláště s důrazem na v té době probíhající ratifikaci dodatků k lisabonské smlouvě, inovacím v paktu stability a růstu a evropskému záchrannému mechanismu.

Následovala přednáška paní Markovské o možnostech kariéry v evropských institucích a to jen v podobě stáží, ale také stálého zaměstnání. Přednáška byla doplněna komentáři nedávno přijaté stážistky evropské komise.

Posledním bodem programu byla návštěva Evropského parlamentu spojená s besedou s českými europoslanci paní Brzobohatou a panem Vlasákem, kteří jsou oba členem parlamentního výboru pro regionální rozvoj. Po krátkém představení činnosti Evropského parlamentu a osob europoslanců proběhla krátká diskuze věnovaná především praktickým aspektům práce v evropském parlamentu, způsobům hlasování a současným otázkám regionální a zemědělské politiky EU.

Po té byla k dispozici jedna hodina na sledování plenárního zastoupení.  Díky vyspělé překladatelské službě bylo možné sledovat probíhající jednání o energetické bezpečnosti a problematice uprchlíků v kterémkoli jazyce členských států, včetně češtiny.

Před odjezdem byla zorganizována krátká prohlídka Bruselu, ve kterém zrovna vládla poněkud napjatá atmosféra kvůli masivním protestům proti právě probíhajícímu summitu EU (setkání premiérů a prezidentů členských zemí). Během zpáteční cesty byla učiněna ještě krátká zastávka v Lucemburku, ve kterém má sídlo hned několik evropských institucí.

V pátek ráno byla exkurze ukončena návratem zpět do Brna a Olomouce.

 

Ke stažení:

sborník studentých prací (.pdf; 1,6 MB)

fotografie (.zip; 21 MB)

fotogalerie