Exkurze

Exkurze do evropských institucí

Cílem předmětu je zvýšit informovanost studentů o teorii a praxi fungování institucí Evropské unie.

více

Geografie v praxi ČR

Seznámení s fungováním geografických pracovišť, nebo pracovišť nějakým způsobem spřízněných s oborem geografie a kartografie.

více

Zahraniční exkurze

V rámci exkurze je studentům představena komplexně geografická charakteristika uvedených zemí. Součástí exkurze jsou rovněž návštěvy geografických pracovišť.

více