Praxe

Projekt Geoinovace umožní prohloubit a zlepšit spolupráci s praxí. Postupně budou navázány kontakty s organizacemi zaměstnávajícími absolventy studia geografie. Na půdě ústavu vystoupí s přednáškami o činnosti jejich organizací a možnostech stáží pro studenty, případně zaměstnání pro absolventy řada odborníků z praxe. Uskuteční se několik kulatých stolů, věnovaných otázkám sladění potřeb praxe se strukturou znalostí a dovedností absolventů studia, kterých se zúčastní zástupci organizací a akademičtí pracovníci.

Každoročně se pro studenty uskuteční také exkurze po pracovištích zaměstnávajících geografy v rámci celé ČR. Orientaci studentům usnadní manuál přibližující podmínky vykonání stáží a praxe, s aktualizovanou databází kontaktů a seznamem nabídek stáží a praxí.