Aktuality

31 Říjen 2013

Ukončení projektu

31. října 2013 formálně skončila realizace projektu a 20. prosince 2013 byla odevzdána závěrečná monitorovací zpráva. Výuka nových i inovovaných předmětů i další projektové aktivity pokračují v rámci udržitelnosti projektu


22 Říjen 2013

Přednáška Zoltána Gála

Rádi bychom vás pozvali na přednášku Zoltána Gála z Maďarské akademie věd, který bude mluvit na téma "FINANCIAL MARKETS IN THE GLOBAL SPACE – THE PEAK AND THE CRISIS OF FINANCIAL GLOBALIZATION: AN INTRODUCTION TO FINANCIAL GEOGRAPHY". Přednáška se uskuteční v Brně v úterý 22. 10. 2013 od 14:00 v učebně Z3 a v Olomouci ve středu 23. 10. 2013 od 10:30-12:00 v učebně LP 2004.

Po klepnutí na název této aktuality si můžete přečíst abstrakt přednášky.


14 Říjen 2013

Přednáška Agnieszky Latochy

Prosím příjměte pozvání na přednášku Agnieszky Latochy z Univerzity ve Wroclavi. Jejím tématem bude "Long-term human impact on the mid-mountain environment in SW Poland (Sudety Mts)". Přednáška se uskuteční v Brně v pondělí 14. 10. 2013 od 9:00 - 10:50 v učebně Z6 a také v Olomouci (podrobnosti budou doplněny).

Po klepnutí na název aktuality se zobrazí abstrakt přednšky.


9 Říjen 2013

Přednáška zahraničního experta: Gari RAAGMAA

Dovolte, abychom vás pozvali na přednášku Gariho RAAGMAA z Univerzity v Tartu. Název přednášky zní "Leadership, social capital and territorial identity" a uskuteční se v Brně ve středu 9. 10. 2013 v 17:00 v učebně Z4 a v Olomouci ve čtvrtek 10. 10. 2013 od 10:30 v učebně LP 5007.

Po klepnutí na název této aktuality si můžete přečíst obsáhlý anglický abstrakt.


27 Září 2013

až 28 Září 2013 12:30

Konference „Nové metody ve výuce geografie“

Ve dnech 27. a 28. září proběhla konference „Nové metody ve výuce geografie", jejímž obsahem bylo především seznámení se s výsledky projektu „Inovace výuky geografických studijních oborů" a diskuse nad výukovými metodami v geografii v různých typech a úrovních škol.

Podrobnosti naleznete zde.


27 Září 2013

Soutěž studentských prací o cenu Stanislava Řeháka

Dne 27. září 2013 se v budově Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (tř. 17. listopadu 12) uskutečnila 9. Ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou práci z oboru geografie. Podrobnosti se dozvíte zde.


13 Září 2013

Workshop doktorandů 2013

V pátek 13. 9. se uskutečnil již třetí ročník Workshopu doktorandů/doktorandek. Jeho letošním hlavním motivem byla témata participace a angažovanosti. Těch se více či méně dotýkají příspěvky z nejrůznějších geografických subdisciplín. Více informací se dozvíte v sekci konference.


2 Květen 2013

Přednášky odborníků z praxe v jarním semestru

Přednášky se konají vždy ve čtvrtek v učebně Z3 na GÚ Brno od 16:00 do 17:50. Jejich program je následující:

28.2. Jayakumara Shantha Mallika Arachchige (University of Sri Lanka)
Human Geography and its research at University of Sri Lanka

7.3. Mgr. Iva Machalová (Magistrát města Brna, odbor dopravy, koordinátora projektu Civitas Elan)
Práce geografa ve veřejné správě. Projektové řízení a práce s evropskými fondy

14.3. RNDr. Miroslav Kundrata (ředitel nadace Partnerství)
Uplatnění geografie v neziskovém sektoru. Projekty rozvíjející veřejný prostor a mnohé další.

21.3. Mgr. Lenka Marešová (DHV ČR)
Geografie a strategické plánování v soukromém sektoru. Projektové řízení a poradenství

28.3. RNDr. Jakub Trojan (Vysoká škola obchodní a hotelová, Laboratoř experimentální a aplikované geografie (akademický pracovník, koordinátor metodiků))
Prostupnost geografie a GIS komerční i akademickou sférou

4.4. Mgr. Ondřej Konečný (Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy FRRMS MENDELU, Garep, s.r.o.)
Uplatnění geografie v akademické sféře spolu se soukromým sektorem

11.4. Mgr. Tomáš Hladík (Kordis JMK)
Plánování dopravy a integrovaný dopravní systém

18.4. RNDr. Marika Kopkášová (Vedoucí odboru veřejné správy Ministerstva vnitra)
Reforma veřejné správy a uplatnění geografie

2.5. Mgr. Lucie Hromková (CEITEC – středoevropský technologický institut, MPSV)
CEITEC -nadregionální vědecké centrum

9.5. Ing. Petr Kolář (RPA, s.r.o.)
Dotace a granty EU a regionální rozvoj

 

 


30 Duben 2013

Přednáška Dr. Rózsy

Zveme Vás na přednášku "Perspectives in antropic geomorphology – from global to local", která se uskuteční v úterý 30. dubna 2013 od 9.00 hod. v učebně Z2 GÚ (Kotlářská 2, Brno) a ve stejný den v 15.45 hod. v učebně LP 2005 KGG (17. Listopadu 12, Olomouc). Přednášejícím bude Dr. Péter Rózsa z University v Debrecínu.

Po kliknutí na nadpis této aktuality si můžete přečíst abstrakt přednášky.


17 Duben 2013

Přednáška dr. Cabrala

Zveme Vás na přednášku "Niche ecology", která se uskuteční ve středu 17. dubna 2013 od 15.45 hod. v učebně LP 1036 Katedry geografie PřF UP (17. Listopadu 12, Olomouc) a ve čtvrtek 18. dubna 2013 od 10.00 hod. v učebně Z3 Geografického ústavu PřF MU (Kotlářská 2, Brno). Přednášet bude dr. Juliano Sarmento Cabral z Free Floater Research Group na Georg-Augustuvě Univerzitě v Göttingenu.

Po rozkliknutí názvu této aktuality simužete přečíst abstakt přednášky.


« předešlá 1 2 3 4 5 6 7 další »