Předměty

Inovace výuky ve vybraných předmětech a vznik řady zcela nových předmětů je základním úkolem řešeným v rámci projektu Geoinovace.

Předměty na MU

Předměty na UP