Přednášky

Projekt Geoinovace poskytuje prostor pro uskuteční přednášek odborníků ze zahraničí a expertů z praxe.

 

Zoltán Gál

dr. Zoltán Gál

V úterý a ve středu 22. a 23. 10. 2013 se uskutečnila přednáška Zoltána Gála z Maďarské akademie věd. Název přednášky zní "Financial markets in the global space – the peak and the crisis of financial globalization: an introduction to financial geography".

Prezentace je ke stažení zde (.pdf, 2,5 MB)

videozáznam přednášky je ke stažení zde(.avi, 756 MB) 

 

Agniezska Latocha

dr. Agnieszka Latocha

V pondělí 14. 10. 2013 se uskutečnila přednáška Agnieszky Latochy z Univerzity ve Wroclavi. Název přednášky zní "Long-term human impact on the mid-mountain environment in SW Poland (Sudety Mts)"..

Prezentace je ke stažení zde (.pdf, 2,5 MB)

videozáznam přednášky je ke stažení zde(.avi, 756 MB) 

 

Gari Raagmaa

dr. Garri Raagmaa

V úterý 9. října a ve středu 10. října se v Brně a Olomouci uskutečnila přednáška prof. Garriho Raagmaa z Univerzity v Tartu. Tématem přednášky bylo "Leadership, social capital and territorial identity". Obsah se věnoval teoretickému rámci a případové studii dvou lokalit na pobřeží Estonska.

Prezentace je ke stažení zde (.pdf, 1 MB)

videozáznam přednášky je ke stažení zde(.avi, 756 MB) 

 

Péter Rózsa

dr. Péter Rózsa

V úterý 30. dubna 2013 se v Brně a také v Olomouci uskutečnila přednáška "Perspectives in antropic geomorphology – from global to local". Přednášejícím byl Dr. Péter Rózsa z University v Debrecínu.

Prezentace je ke stažení zde (.pdf, 2,5 MB)

videozáznam přednášky je ke stažení zde(.avi, 756 MB) 

 

Juliano Sarmento Cabral

dr. Juliano Sarmento Cabral

Ve dnech 18. a 19. dubna 2013 se v Brně a Olomouci uskutečnila přednáška na téma "Niche Ecology", kterou přednesl dr. Juliano Sarmento Cabral z Free Floater Research Group na Georg-August University v Göttingenu.

Prezentace je ke stažení zde (.pdf, 2,5 MB)

videozáznam přednášky je ke stažení zde(.avi, 756 MB) 

 

Maciej Zalewski

prof. Maciej Zalewski

Ve dnech 9. a 10. dubna 2013 se v Brně a Olomouci uskutečnila přednáška na téma "Ecohydrology, Biotechnology and Engineering towards the harmony between biogeosphere and society on the basis of Long Term Ecosystems", kterou přednesl prof. dr.hab. Maciej Zalewski z European Regional Centre for Ecohydrology International Institute of the Polish Academy of Science

Prezentace je ke stažení zde (.pdf, 18 MB)

videozáznam přednášky je ke stažení zde(.avi, 756 MB) 

Dr. Dan van der Horst

dr. Dan van der Horst

pondělí a úterý 25. a 26. února 2013 proběhla v Brně a Olomouci přednáška dr. Dana van der Horsta, působícího na Univerzitě Birmingham, s názvem "Energy systems and ecosystem services; an emerging research agenda"

Prezentace je ke stažení zde (ppt).
videozáznam přednášky je ke stažení zde (.avi, 756 MB)

 

dr. Marcel Horňák

dr. Marcel Horňák

Dne 11. prosince 2012 se v Brně a Olomouci uskutečnila přednáška "Priemysel tranzitívnych krajín strednej Európy na rázcestí". Prezentaci přednesl dr. Marcel Horňák z bratislavské Univerzity Komenského.

Prezentace je ke stažení zde (pdf).
videozáznam přednášky je ke stažení zde (.avi, 650 MB)

 

doc. Franc Trček

doc. Franc Trček

Ve dnech 4. a 6. prosince 2012 se v Brně a Olomouci uskutečnila přednáška "Local authorities and local economic development in peripheral municipalities of Ljubljana´s urban region". Prezentaci přednesl doc. Franc Trček z z Lublaňské univerzity

Prezentace je ke stažení zde (.pdf)
videozáznam přednášky je ke stažení zde (.avi, 650 MB)

 

dr. Karen Ziener

dr. Karen Ziener

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2012 se v Brně a Olomouci uskutečnila přednáškaConflicts between Recreational Use and Nature Conservation in National Parks and Biosphere Reserves – examples from Germany and Austria. Prezentaci přednesla dr. Karen Ziener z Alpen-Adria-Universität v Klagenfurtu

Prezentace je ke stažení zde (.ppt).

videozáznam přednášky je ke stažení zde (.avi, 703 MB) 

Smith

prof. Adrian Smith

Ve dnech 29. a 30. října 2012 se v Brně a Olomouci uskutečnila přednáška Beyon the border? Economic Liberalisation, Macro-Regional Integration and the
European Union
. Prezentaci přednesl prof. Adrian Smith z londýnské University Queen Mary

Prezentace je ke stažení zde.
videozáznam přednášky je ke stažení zde (.avi, 550 MB)

  

Bandrova

prof. Temenoujka Bandrova

Ve dnech 16. a 17. října 2012 se v Brně a Olomouci uskutečnila přednáška Technologies for Multifunctional 3D Mapping. Prezentaci přednesla prof. Temenoujka Bandrova z University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy v Sofii

Prezentace je ke stažení zde (.ppt). 

 

  

Rochovská

dr. Alena Rochovská

Dne 19. března 2012 se uskutečnila přednáška dr. Aleny Rochovské z Komenského univerzity v Bratislavě.  s názvem "Jedno meisto - veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti".

 

  

 

Montero

dr. Jerónimo Montero Bressán

Dne 27. března 2012 se uskutečnila přednáška dr. Jerónima Montera Bressána z University of Durham s názvem "Neoliberal fashion: The return of the sweatshop"."

prezentace je ke staženi zde (.ppt; 0,8 MB) 

videozáznam přednášky je ke stažení zde (.avi, 756 MB)

 

 

Mayant

prof. Martin Myant

Dne 19. března 2012 se uskutečnila přednáška profesora Martina Myanta z Univesity of West Scotland s názvem "Responses to Economic Crisis in Eastern and Central Europe, set in a Comparative Context" věnovaná ekonomické krizi a jejím projevům ve střední Evropě.

prezentace je ke staženi zde (.ppt; 0,8 MB) 

 

 

Kukely

dr. György Kukely

Dne 1. 12. 2011 se uskutečnila přednáška  "Global moving of production and services: what the practical regional policy can do?", prezentovaná Dr. Györgyem Kukely z Maďarské akademie věd v Budapešti a konzultanské společnosti Terrastudio. Přednáška se věnovala především teorím regionálního rozvoje a jejich prakckým aspektům.

prezentace je ke staženi zde (.ppt; 2,8 MB)
videozáznam přednášky je ke stažení zde (.avi, 756 MB)

 

Metykova

dr. Monika Metyková (Northumbria University)

Ve dnech 9. a 10. 11. 2011 přednášela v Olomouci a v Brně dr. Monika Metyková z Northumbria University v Newcastlu. Přednáška nesla název "Only a mouse click away from home: Transnational practices of East European Migrants in the UK", a týkala se jak přípravy a realizace kvalitativního výzkumu migrace, tak výsledkům takového výzkumu na příkladu mladých migrantů z nových zemí EU ve Velké Británii.

přednáška je ke stažení zde (.ppt, 221kb)

 

HallingerMgr. Martin Hallinger (Univerzita Greifswald)

Ve čtvrtek 28. dubna vystoupil na půdě Geografického ústavu v Brně Mgr. Martina Hallingera z Univerzity Greifswald v Německo. Název jeho přednášky  zněl "Subalpine and subarctic shrubs in northwestern America and northern Scandinavia – population dynamics and climate-growth relationships". Samotné představení výsledků vlastního výzkumu prováděného v severských oblastech Evropy a Ameriky předcházel velmi poutavý a zasvěcený popis klimatologických metod, především se zaměřením na možnosti rekonstrukce klimatu v historii.

Prezentace je ke stažení zde (.pdf, 2MB)
videozáznam přednášky je ke stažení zde (.avi, 629 MB) 

Jehlicka

dr. Petr Jehlička (Open University)

Ve dnech 5. a 6. dubna v Brně a Olomouci přednášel dr. Petr Jehlička z anglické Open University. Přednáška nesla název "demodernizace nebo inovace?: Samozásobitelství, post-socialismus a politika udržitelné spotřeby potravin". Samotným obsahem vystoupení nesoucím tento název byla především percepce samozásobitelství v různých částech Evropy a jeho proměna v posledních desetiletích. 

prezentace je ke stažení zde (.ppt, 3 MB)
videozáznam přednášky je ke stažení zde (.avi, 450 MB) 

Bajerski

dr. Artur Bajerski (Univezita A. Mickiewicze v Poznani)

Dne 31.3.2011 se uskutečnila přednáška dr. Bajerského z Univezity A. Mickiewicze v Poznani. Tématem přenášky byly Historicko – politické faktor regionální diferenciace Polska. Nejprve byl stručně představen historický územní vývoj Polska od trojího dělení v 18. stol., aby mohly být následně posány jednotlivé důsledky rozdílného historckého vývoje v různých částech Polska na současný stav společnosti, ekonomiky i politiky. 

Prezentace je ke stažení zde (.pdf; 6,3 MB).
videozáznam přednášky je ke stažení zde (.avi, 433 MB) 

Hurbánek

dr. Pavel Hurbánek (University of Southampton)

Dne 7. 12. 2010 se uskutečnila první přednáška zahraničního odborníka v rámci řešení projektu Geoinovace. S prezentací Built – up / impervious surfaces in Europe (Zastavěné / nepropustné plochy v Evropě)vystoupil dr. Pavel Hurbánek z University of Southampton.

Prezentace je ke stažení zde (.pdf; 10 MB).