Exkurze do evropských institucí 2011 podzim

kdy: 13. - 18. 11. 2011

kde: Brusel, Lucemburk, Maastricht, Schengen, Gent

Program:

Po (14. 11.)
8:00 zastávka v Schengenu, diskuze studentů o vstupu Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru
14:30 - 16:00 návštěva Evropské investiční banky

Út (15. 11.)
13:00 příjezd do Bruselu
14:15 - 16:00 návštěva Rady Evropské unie

St (16. 11.)
9:00 - 12:15 návštěva v Evropské komisi
16:00 - 17:30 Schůzka v Českém domě

Čt (17. 11.)
10:00 návštěva Evropského parlamentu
11:00 prohlídka Parlamentária
14:00 - 15:00 návštěva ve Výboru regionů

Pá (18. 11.)
Gent a Maastricht

Reportáž

Ve dnech 13. 11. až 19.11. se uskutečnila již druhá exkurze do institucí Evropké unie. Část nákladů byla hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu Geionovace. Na čtyři desítky studentů z Geografického ústavu PřF MU a Katedry geografie PřF UPOL tak vyjely v neděli večer směrem Lucemburk.

První zastávkou byla malá obec na hranicích mezi Lucemburskem a Německem - Schengen. Zde v roce 1995 vznikla konečná podoba podmínek pro volný pohyb osob v rámci zemí Evropské unie. Před místním Muzeem Evropy proběhla krátká diskuze představující jednak proces vzniku schengenské smlouvy a také přibližujicí některé argumenty ze současné debaty o přistoupení Bulharska a Rumunska do tohoto prostoru. Dále se pokračovalo do nedalekého Lucemburku, po kterém jsem obešli krátkou komentovanou prohlídku.

Odpoledne bylo věnováno návštěvě Evropské investiční banky, která ma na starosti poskytování úvěrů různým subjektům, které mohou napomoci procesu konvergence mezi jednotlivými evropskými regiony. Prezentaci o jejím fungování přednesl Dušan Ondřejíčka.

Po přesunu do Bruselu následoval návštěva Rady Evropské unie. O funkci Rady Evropské unie, způsobu rozhodování, praktickém průběhu rozhodovacího procesu i technických aspektech jako je překladatelská či pravní služba hovořila Andrea Westerhof, právnička v oddělení pro rybolov. Večer následovala komentovaná prohlídka centrem města vedená Ondřejem Šerým.

Ve středu byl program návštěvami naplněný nejvíce. Již v 9:00 začal blok přednášek v Evropské komisi. Jako první vystoupil Pavel Tychlt a představil národnostní a občanské základy evropské integrace v historickém pohledu. Následovala přednáška české pracovnice Generálního ředitelství pro regionální politiku Alice Sova na téma současné a plánované regionální politiky EU se zřetelem na situaci v ČR. Celý blok pak završila anglicky přednesená prezentace o transevropských dopravních sítích, tentokráte zaměřená na širší prostor střední Evropy.

Odpoledne jsme se přesunuli do nedalekého Českého domu, kde byla na pořadu poněkud odlehčená přednáška českého vyjadnavače pro zemědělskou politiku, který představil jednak práci stálého zastoupení ČR při EU a také přiblížil mechanismy vyjednávání s Evropskou komisí a některé české specifika hrajicí roli ve vyjednávání o celeoevropských politikách. Program pak pokračoval neformální prohlídkou přilehlé "Evropské čtvrti" a bruselské secese zapsané do seznamu historického dědictví UNESCO.

Čtvrtek byl věnován Evropskému parlamentu. Zájemci si mohli přesně v 10:00 prohlédnout zasedací sál Evropského parlamentu a všichni navštívili parlamentárium - interaktivní multimediální expozici věnovanou především evropské integraci a evropskému parlamentu. Po obědě následoval přednáška v poradním orgánu Evropské unie - ve Výboru regionu. Po velmi stručném úvodu o fungování této instituce se ovšem řeč stočila na současnou dluhovou krizi v Eurozóně.

V pátek jsme opustili Brusel a během zpátční cesty navštívili nedaleké historické město Gent a také nizozemské město Maastricht, ve kterém se odehrála jedna z významných událostí evropské integrace – podepsání Maastrichtské smlouvy, která mj. vedla ke změně tehdejšího Evropského společenství na Evropskou unii.

V sobotu ráno byla exkurze ukončena návratem zpět do Brna a Olomouce.

Ke stažení:

sborník studentých prací (.pdf; 3 MB)

fotografie (.zip;  30 MB)

fotogalerie