Exkurze do evropských institucí 2012

kdy: 22. - 26. 10. 2012

kde: Štrasburk, Brusel, Bruggy

Program:

Út (23. 10.)
14:00 - 16:00 návštěva Evropského parlamentu
21:00 příjezd do Bruselu

St (24. 10.)
9:00 - 11:15 návštěva Českého zastoupení
14:15 - 16:00 návštěva Rady Evropské unie

Čt (25. 11.)
Prohlídka Brugg

Pá (26. 11.)
9:00 návštěva zastoupení Bádenska-Württenberska
15:00-17:15 návštěva Evropské komise

Reportáž

Ve dnech 22. 10. až 27. 10. se uskutečnila třetí a poslední exkurze do institucí Evropké unie. Část nákladů byla hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu Geionovace. Na čtyři desítky studentů z Geografického ústavu PřF MU a Katedry geografie PřF UPOL tak vyjely v pondělí večer směrem Štrasburk.

První zastávkou během exkurze byl Štrasburk, sídelní město Evropského parlamentu, jehož návštěva byla hlavním cílem cesty do tohoto města. Ještě předtím ale proběhla krátká komentovaná prohlídka centra města.

Odpoledne bylo věnováno návštěvě Evropského parlamentu, jehož role je zastupovat zájmy občanů a společně s radou představuje nástroj legislativní moci EU. Jeho činnost poněkud odlehčeným stylem představil pan Černoch. Během večera jsme se poté přesunuli do Bruselu.

Středeční dopoledne byla na programu návštěva stálého zastoupení. Ve třech krátkých vstupech byla představena činnost stálého zastoupení, jeho vztahy  s Institucemi EU a činnost v oblasti životního prostředí. Odpoledne pak proběhla návštěva Rady Evropské unie. O funkci Rady Evropské unie, způsobu rozhodování, praktickém průběhu rozhodovacího procesu i technických aspektech jako je překladatelská či pravní služba hovořil pan Faltys. Večer následovala komentovaná prohlídka centrem města vedená Ondřejem Šerým.

Ve čtvrtek byl program návštěv institucí přerušen výjezdem do severobelgických měst Bruggy a Ostende a jejich prohlídkou.

Páteční program byl zahájen návštěvou zastoupení Badenska-Wurtenberska, která představila neformální podobu tvorby evropské politiky. Exkurze pak byla završena návštěvou Evropské komise, kde proběhla obecná přednáška o roli této instituce a poté odbornější přednáška zaměřená na roli evropské komise v politice regionálního rozvoje a také na konkrétní plány pro roky 2014-2020.

V sobotu ráno byla exkurze ukončena návratem zpět do Brna a Olomouce.

Ke stažení:

sborník studentých prací (.pdf; 3 MB)

fotografie (.zip;  30 MB)

fotogalerie