Exkurze geografie v praxi 2012

V termínu od 21.5. do 25.5. 2012 proběhla již druhá exkurze Geografie v praxi, která byla zaměřena na seznámení studentů geografie s činností organizací a firem, kde by se budoucí absolventi mohli potenciálně uplatnit ve své profesní kariéře. V tomto roce jsme se vydali do severočeského regionu. Více o naší exkurzi si můžete přečíst ve sborníku studentských referátů.

Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout zde

Exkurze geografie v praxi je organizována v rámci projektu OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů a probíhá ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Harmonogram exkurze:

1. den pondělí 21.5. - Praha
7:30 odjezd z Brna
10:00 – 12:00 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Na Příkopě 3, Praha 1):
RNDr. Josef Postránecký: Ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky
Přednáška: Regionální politika řízená ministerstvem místního rozvoje a reforma veřejné správy
13:30 – 14:15 Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81 100 00 Praha 10-Strašnice
Mgr. Robert Šanda: Vedoucí oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání lidu, domů a bytů
Přednáška: Statistická data v geografii a sčítání lidu.
15:00 – 16:30 Český hydrometeorologický ústav, Praha Komořany (jih Prahy u Vltavy)
prohlídka ČHMÚ, přednáška pracovníka ČHMÚ

2. den  úterý 22.5. – Mostecko
9:30 -10:45 Most - hrad Hněvín - vyhlídka na Most a Mosteckou pánev, zastávka u přesunutého kostela, projížďka městem
11:00 – 13:00  Czech Coal - odborná exkurze po rekultivacích v území vedená pracovníkem společnosti. Sraz na ul. V. Řezáče 315 v 11:00
14:30 – 16:00 Horní Jiřetín
Ing. Vladimír Buřt, místostarosta Horního Jiřetína
Přednáška v kostele nebo kulturním domě na téma Horní Jiřetín a Mostecká uhelná (CzechCoal). Problematika limitů těžby, limity rozvoje města a fungování samosprávy
16:00 – 16:30 výjezd na zámek Jezeří – výhled na území povrchové těžby
17:00 – Litvínov, Smetanova 483 (Litvínovská vzdělávací společnost)
Mgr. Viktor Koláček, (ředitel Litvínovské vzdělávací společnosti s.r.o., předseda představenstva OS Libuše)
Diskuse o integraci romské komunity v lokalitě Janov, projektech řešících zapojení komunity, pomoc s uplatněním na trhu práce atd. Možná vyjížďka do sídliště Janov

3. den středa 23.5.  - Českosaské Švýcarsko
8:30 – 10:00 Prohlídka tepelné elektrárny ČEZ Počerady (u Mostu)
10.30 odjezd do Krásné Lípy
12:00 – 18:00 NP České Švýcarsko. Prohlídka sídla NP, pěší výlet územím NP s odborným výkladem (Jetřichovice - Vilemínina Skála - Šaunštejn - Pravčická Brána-Tři Prameny)

4. den čtvrtek 24.5. – Ústí nad Labem a České středohoří
9:30 – 11:00 Ústí nad Labem
RNDr. Jaroslav Koutský Ph.D. (Proděkan Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně)
Přednáška: Univerzita jako aktér regionálního rozvoje Ústeckého kraje
12:00 – 13:30 Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Jiří Svoboda, Vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Přednáška: Problematika regionálního rozvoje na Ústecku, projekty a návrhy řešení 14:30 Litoměřice
Přednáška odborníka z CHKO České Středohoří, exkurze do terénu na místo stavby D8

5. den pátek 25.5. - Šluknovsko
9:30 – 11:30 Varnsdorf
Ing. Eva Hamplová (Manažerka MAS Šluknovsko)
Přednáška: Místní akční skupiny, jejich působnost a dopady realizovaných projektů
Prohlídka realizovaných projektů v terénu s odborným výkladem
17:30 návrat do Brna

 

Fotogalerie

Sborník