Aktuální problémy geografického výzkumu

Anotace

Cílem je seznámit studenty se současným systémem podpory vědy a výzkumu v ČR, s problematikou přípravy a managementu grantových projektů a zejména prezentovat hlavní témata výzkumných projektů aktuálně řešených na geografických pracovištích Akademie věd. Důraz bude kladen na praktické příklady aplikace různých metod základního geografického výzkumu, zpracování a interpretace dat včetně problematiky prezentace výsledků odborné a laické veřejnosti.

Inovace a výstupy

 

stránka v is.muni.cz