Nové předměty na GÚ PřF MU

Uneven develompent

Kurz studentům nabízí vhled do studia globálních nerovností jakožto historicky a socioekonomicky podmíněných vlastností nerovnoměrného rozvoje.

více

Globální problémy světové ekonomiky

Hlavní náplní kurzu je zkoumaní vzájemné propojenosti vybraných sociálních, environmentálních a ekonomických jevů ve světě.

více

Environmentální sociologie

Cílem je seznámit studenty s historickým vývojem environmentální sociologie jako disciplíny a prezentovat různorodost teorií a konceptů aplikovaných na vztahy mezi fyzickým prostředím, sociální organizací a sociálním chováním.

více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Předmět seznámí studenty se současným systémem podpory vědy a výzkumu v ČR, s problematikou přípravy a managementu grantových projektů a s hlavními tématy výzkumných projektů aktuálně řešených na geografických pracovištích Akademie věd.

více