Biogeografie

Anotace

Studenti se během studia biogeografie naučí základům této discipliny, jejím ekologickým východiskům; seznámí se se základními zajímavými problémy biogeografie i vhodnými mapovými podklady; získají přehled o disponibilních členěních bioty v ČR i ve světě; budou schopni charakterizovat biogeografické oblasti Země a rozdíly mezi nimi; naučí se základním metodám práce v biogeografii; identifikují dřeviny a základní byliny významné z biogeografického hlediska.

Inovace a výstupy

- elektronická podpora výuky

- elektronická učebnice

 

stránka v is.muni.cz