Exkurze do zahraničí – Bosna a Chorvatsko 2011

Ve dnech 17.6. – 25.6. se uskutečnila další z exkurzí, hrazených z prostředků ESF v rámci projektu Geoinovace. Konala se opět ve spolupráci MU v Brně a UP Olomouci, takže se jí zúčastnili studenti z obou těchto akademických pracovišť. Hlavním cílem a náplní exkurze bylo poznání dvou bývalých jugoslávských republik – Bosny a Hercegoviny a Chorvatska.

Vyjeli jsme v pátek navečer a již v sobotu ráno byli v bosenském hlavním městě Sarajevo, kde jsme se ubytovali a zbylý čas věnovali prohlídkám tohoto historického, druhdy olympijského, později za války obklíčeného a bombardovaného města a poznávali jeho typickou orientální atmosféru. Druhý den jsme podnikli výlet do nedalekého pohoří Bukovik, k téměř stometrovému vodopádu Skakavac: dále jsme navštívili krasovou vyvěračku řeky Bosny (Vrelo Bosne). Nedělní ráno jsme pak věnovali prohlídce známého sarajevského tunelu ve čtvrti Donji Kotorac, který v době občanské války umožňoval zásobení obleženého Sarajeva.

Cesta pokračovala k pohoří Igman, do areálu ZOH Sarajevo 1984, konkrétně k bývalým skokanským můstkům. Vzhledem k následným válečným událostem (jejichž stopy jsou v Bosně i patnáct let po ukončení konfliktu stále patrné) tvoří dnes můstky pouhé torzo. Odtud dál jsme pokračovali do vnitrozemí Hercegoviny, kolem pohoří Prenj a Čvrsnica a kaňonem řeky Neretvy do hercegovské metropole Mostaru. Centrum města bylo po obnovení starého Hajrudinova mostu r. 2004 znovu zapsáno na seznam UNESCO. Z Mostaru jsme pokračovali na místo dalšího noclehu – do poutního města Medžugorje.

Následující den do autobusu přistoupila profesorka Snežana Musa z Mostarské univerzity a společně s ní jsme absolvovali okružní jízdu Hercegovinou. Navštívili jsme např. krasový vývěr Vrelo Bune (v někdejším hlavním městě Hercegoviny, Blagaj), mokřadní rezervaci Hutovo Blato, místo s několik tisíc let starými ilyrskými hroby, pobřežní město Neum i úrodnou deltu Neretvy. Okruh byl zakončen nevšední podívanou na vodopády Kravica, přezdívané někdy pro svou krásu „malé Iguazú.“

Po marném pokusu dostat se k místu zjevení panny Marie v Medžugorji (oslavy třicetiletého výročí zjevení přilákaly davy poutníků a turistů), jsme projížděli dále vnitrozemím Bosny a později Chorvatska, kde jsme měli možnost sledovat nejen typické ukázky krasových tvarů, ale i poměrně drastické poválečné změny v sídelní struktuře. Další významnou zastávkou byla dalmatská metropole Split – starověké Salonae s velkolepým Diokleciánovým palácem. Večer jsme dojeli do Zadaru.

Následující den exkurze se nás ujala Anica ze Zadarské univerzity. Společně s ní jsme prošli historické centrum Zadaru či se podívali na ostrov Pag s jeho prakticky aridním podnebím, solankami (byli jsme i v muzeu soli) a hájem tisíciletých oliv na mysu Lun. Další den jsme strávili prakticky celý na objednané lodi, která nás dovezla na další z ostrovů, Dugi Otok, se slaným jezerem a stovky let starým mramorovým lomem.

V sobotu jsme se ještě na několik hodin zastavili v chorvatské hlavnm městě Záhřebu, a odtud již přímou cestou do Brna.

 

Ke stažení:

sborník studentských prací (.pdf; 6 MB)

shrnutí cesty (.pdf; 6 MB)

fotografie (.zip; 30 MB)

fotogalerie