Zahraniční exkurze

Anotace

Zahraniční geografická exkurze je zaměřena na země středoevropského a jihoevropského prostoru (Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina). V rámci exkurze je studentům představena komplexně geografická charakteristika uvedených zemí, tj. základní kulturně historické, fyzickogeografické, ekonomicko-společenské a politickogeografické informace. Součástí exkurze jsou rovněž odborně vedené návštěvy geografických pracovišť v daných zemích, např. Geografický institut Vídeňské univerzity nebo Geografický institut Univerzity Marie Curie-Skłodovské v Lublinu.

 

stránka v is.muni.cz

Exkurze Polsko 2011

Exkurze Bosna a Herzegovina 2001

Exkurze Slovinsko 2012

Exkurze Rumunsko 2012

Exkurze Pobaltí 2013

Exkurze Maďarsko 2013