Dopravní systémy

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s některými dopravně geografickými technikami a s pokročilejšími (nestandardními) dopravně geografickými metodami výzkumu.

Inovace a výstupy

- elektronické procvičování úkolů na platformě GIS

- softwarová aplikace pro simulování úkolů na cvičení

 

stránka v is.muni.cz