Environmentální sociologie

Anotace

Cílem je seznámit studenty s historickým vývojem environmentální sociologie jako disciplíny a prezentovat různorodost teorií a konceptů aplikovaných na vztahy mezi fyzickým prostředím, sociální organizací a sociálním chováním. Budou kriticky diskutovány aktuální otázky vzájemného působení lidské společnosti a přírody a role vědy, politiky, sociálních (environmentálních) hnutí a médií v tomto systému.

Inovace a výstupy

 

stránka v is.muni.cz