Exkurze do zahraničí - Polsko 2011

Ve dnech 9.5. – 15.5. se uskutečnila další z exkurzí, hrazených z prostředků ESF v rámci projektu Geoinovace. Konala se opět ve spolupráci MU v Brně a UP Olomouci, takže se jí zúčastnili studenti z obou těchto akademických pracovišť.

Exkurze byla koncipovaná jako „zastávková“, to znamená, že ač měla konkrétní hlavní cíl (pobyt ve východopolském Lublinu a okolí), její poznávací náplň se uskutečňovala už v průběhu cesty samé. Hned první den, po překročení česko – slovenských hranic, jsme měli možnost navštívit slepencové Súl´ovské skály (součást tzv. bradlového pásma Karpat, charakteristického členitými skalními výchozy) a také obec Vlkolínec nedaleko Ružomberoku, která byla pro svůj charakter původní horské vsi zapsána na seznam UNESCO. První noc jsme strávili již za slovensko – polskými hranicemi – konkrétně v městě Zubrzyca Górna.

Druhý den jsme pokračovali přes druhé největší polské město Kraków – někdejší sídlo panovníků s velmi dobře dochovaným historickým jádrem (např. královský hrad Wawel, židovská čtvrť Kazimierz atd.) Po prohlídce centra následoval dlouhý přesun směr Lublin. Cestou jsme mohli dobře pozorovat proměny krajiny i sídelní struktury v závislosti na tom, zda bylo dříve území spravováno Německem či Ruskem.

Třetí den se nás ujali akademičtí pracovníci z Univerzity M.C. Sklodowskiej a provedli nás Lublinem (město přibližně velikosti Brna). Navštívili jsme mj. Lubelský zámek a také bývalý koncentrační tábor Majdanek.

Po dalším noclehu v Lublinu nás naši průvodci vzali na krátkou prohlídku nové budovy Instytutu Hydrograficznego a poté jsme projeli nedaleký, čtvrtohorním zaledněním modelovaný Kazimierzski Park Krajobrazowy se zastávkami v Rablówu (opukové výchozy, bývalé štoly s četnými fosiliemi) a Kazimierzu Dolnem, kde řeka Wisla vytváří průlomové údolí Malopolski Przelom Wisly. Odpoledne jsme se vrátili do Lublinu a odtud do města Zamość – opět chráněného UNESCEM zejména pro historické centrum se starými „domy arménských kupců“. Nocleh byl zajištěn v nedalekém městečku Zwierzyniec.

Pátý den jsme trávili ve společnosti pracovníka Roztoczanskiego Parku Narodowego. Tento park, známý svými borovými i bukovými lesy, krajinou úzkých pásových políček i speciálním druhem koní, jsme zčásti prošli a zčásti projeli na koňském povoze. Během cesty bylo zajištěno i občerstvení a prohlídka návštěvnického centra s krátkým filmem o „Roztoczích.“

Šestý den jsme pokračovali ze Zwierzyńce ke slovenským hranicím, konkrétně k památníku Karpatsko – dukelské operace z dob Slovenského národního povstání r. 1944. Na vyhlídkové věži se nám dostalo živého a erudovaného výkladu z úst průvodce. Další zastávkou byla Levoča (známá zejména pozdně gotickým dřevěným oltářem v kostele sv. Jakuba) a Spišská Kapitula – sídlo biskupa a dlouho samostatná obec, která byla r. 1948 připojena ke Spišskému Podhradie. Zajímavým zážitkem pro mnohé byla návštěva nočního Spišského hradu, kde právě na nádvořích probíhala představení divadelního spolku.

Poslední den exkurze jsme se pro nepřízeň počasí absolvovali již jen krátkou zastávku u jediného ledovcového jezera Nízkých Tater – Vrbického plesa – a v odpoledních hodinách autobus dorazil zpět do České republiky.

 

Ke stažení:

sborník (.pdf; 6MB)

fotografie (.zip; 6,1 MB)

fotogalerie