Exkurze Pobaltí 2013

Pobaltí s Helsinkami (21.6. – 30.6. 2013)

Trasa a popis exkurze
Ve dnech 21.6. – 1.7. 2013 se uskutečnila další z exkurzí, hrazených z prostředků ESF v rámci projektu Geoinovace. Konala se opět ve spolupráci MU v Brně a UP v Olomouci, takže se jí zúčastnili studenti z obou těchto akademických pracovišť. Hlavním cílem a náplní exkurze bylo poznání tří zemí, které nejsou z pohledu našince příliš známé, a přitom zahrnují celou řadu zajímavých a od naší země odlišných geografických reálií – tedy Litvy, Lotyšska a především Estonska, kde jsme strávili nejvíce času. Vyjeli jsme v pátek večer a přes noc jsme se dostali do polské metropole Warszawy, která byla r. 1944 téměř kompletně zničena a znovu vybudována. Po asi dvouhodinové prohlídce následoval dlouhý přesun do Litvy a večer měli účastníci možnost strávit individuálně v centru Vilniusu, kde jsme byli ubytováni. Na poznávání litevského hlavního města bylo vyhrazeno i nedělní dopoledne, načež jsme se přesunuli do nedalekého historického národního parku Trakai se slavným vodním hradem, mozaikou jezer a původní zástavby, obývané mj. turkickým etnikem Karaimů. Večer jsme se přesunuli na archeologické naleziště Kernavé, kde právě probíhal tradiční Svátek slunovratu Rasos, jehož tradice byla obnovena r. 1967 jako protest proti sovětské kulturní nivelizaci. Následoval opět noční přesun do jihovýchodního Estonska, konkrétně do obce Värska nedaleko ruských hranic, kde žije národnost Seto. Typické atributy životního stylu této národnosti jsou soustředěny v Seto Farm Museum, které jsme měli možnost navštívit s místní průvodkyní. Dále jsme se zastavili u jednoho z největších evropských jezer – Čudskopskovského jezera – a večer dorazili do Tartu. V tomto univerzitním městě se nás ujala dr. Jana Temelová, studující na místní geografii program postdoc, a ukázala nám mj. svébytnou dřevěnou čtvrť Supilinn. Úterý jsme strávili částečně cestou po severoestonském pobřeží – viděli jsme např. vodopády Ontika a útesy Valaste, které jsou součástí zajímavého geomorfologického jevu – Estonský glint. Uskutečnili jsme rovněž dvě krátké zastávky v NP Lahemaa, proslulém četným výskytem obřích eratických (bludných) balvanů a rozsáhlých rašelinišť. Jako vítaná součást prohlídky posloužila i krátká filmová prezentace v návštěvnickém centru v Oandu. Následující den byl věnován prohlídce Tallinnu – nejdříve organizovaně, potom individuálně. Estonská metropole je jako někdejší hanzovní město pod patronací UNESCO a centrum Vanalinn tvoří pozoruhodný urbanistický celek. Ve čtvrtek většina z nás využila možnosti přeplavit se trajektem do finských Helsinek a strávit celý den v tomto relativně moderním městě. O den později jsme zastavili nedaleko estonského přímořského letoviska Pärnu a pokračovali do lotyšské Rigy, kde se nás ujal dr. Guntis Šolks z University of Latvia a provedl nás širším centrem města, známého velkým množstvím secesních budov. V sobotu dopoledne jsme vykonali prohlídku lázeňského města Jurmala a nedalekého NP Kemeri. Hlavní cíle však ležely již opět v Litvě – konkrétně Hora křížů (Kryžiu kalnas) nedaleko Šiauliai a především dlouhý písečný poloostrov Kurská (Kuršská kosa), kam jsme se přeplavili z přístavu Klaipéda a trávili noc pod stany v Nidos Kempingas. Ten je situován zhruba uprostřed poloostrova, nedaleko hranic s Ruskou federací (Kaliningradská oblast), uprostřed NP Kuršiu Nerijos a také přímo pod nejvyšší písečnou dunou celého poloostrova, Parnidžio, která jako jedna z mála volně driftuje. V neděli kolem poledne jsme opouštěli Kurskou kosu a z Klaipédy jeli nejkratší cestou přes Polsko do Olomouce a Brna.

Trasa a program
21.6. 2013
Brno – Olomouc – Bohumín – noční přejezd Polska
22.6. 2013
dopoledne Warszawa (prohlídka) – Suwalki – Marijampolé – Vilnius
23.6. 2013
dopoledne Vilnius (individuální prohlídka) – NP Trakai (prohlídka hradu, městečka) – Kernavé (svátek slunovratu Rasos) – noční přesun do Estonska
24.6. 2013
Värska (Seto Farm Museum) – Beresje (Čudskopskovské jezero) - Tartu (večerní prohlídka města)
25.6. 2013
Tartu – Johvi – Ontika (útesy) – Valaste (vodopády) - Oandu / Käsmu / Kolga (NP Lahemaa) - Tallinn
26.6. 2013
prohlídka Tallinnu (centrum Vanalinn...)
27.6. 2013
Trajekt do Helsinek, prohlídka (Uspenský chrám, pevnost Suomenlinna...)
28.6. 2013
Tallinn – Pärnu – Ainaži –Riga (prohlídka města)
29.6. 2013
Riga - Jelgava – Šiauliai (Hora křížů ) – Klaipéda – Nida (NP Kuršiu Nerijos Park)
30.6. 2013
Kurská kosa (prohlídka Kuršiu Nerijos Park) – Kaunas – Suwalki – noční přejezd Polska
1.7. 2013
Ostrava – Olomouc - Brno

Fotogalerie
Sborník (.pdf)