Geografické myšlení

Anotace

Hlavními cíli kurzu je představení různých přístupů k chápání a dělání (tj. ontologie a metodologie) geografie; uvedení historických souvislostí mezi jednotlivými přístupy; seznámení s filosofickým ukotvením jednotlivých přístupů; uvedení do diskuse o charakteru základních konceptů geografie (jako je prostor, místo, čas, měřítko, prostředí aj.); představení klíčových osobností, které formovaly vývoj geografického myšlení.

Inovace a výstupy

- elektronická podpora výuky,

- interaktivní metody výuky,

- učebnice "Geografické myšlení",

- elektronická databáze textů, map, fotografií, záznamů přednášek, úkolů k procvičování a námětů na samostatné práce

 

stránka v is.muni.cz