Geografie dopravy

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o problémech, kterými se zabývá geografie dopravy. Integrální součástí kursu je i osvojení nejpoužívanějších analytických technik (např. teorie grafů, měření dopravní dostupnosti a obslužnosti apod.). Výstupy z učení mohou být formulovány následujícím způsobem: kompetence k analýze základních dopravně-geografických jevů a procesů; kompetence k aplikaci základních metod dopravně-geografického výzkumu; kompetence k interpretaci základních výsledků dopravně-geografického výzkumu.

Inovace a výstupy

- elektronické procvičování úkolů na platformě GIS

- softwarová aplikace pro simulování úkolů na cvičení

- databáze (data o dopravních tocích)

 

stránka v is.muni.cz