Geografie Evropy

Anotace

Předmět má za cíl uspořádat dosavadní znalosti studentů o geografii Evropy, ve fyzické geografii přispět k pochopení regionálních rozdílů přírodních podmínek, v humánní geografii pak zejména učinit jasnějšími aktuální problémy jednotlivých skupin zemí.

Inovace a výstupy

- elektronická podpora výuky,

- nové studijní materiály,

- interaktivní metody výuky

- elektronická učebnice regionální geografie a rozsáhlá databáze pramenů a námětů

 

stránka v is.muni.cz