Globální problémy světové ekonomiky

Anotace

Hlavními cíli kurzu je zkoumat vzájemnou propojenost vybraných sociálních, environmentálních a ekonomických jevů ve světě. Studenti se seznámí s komplexností současných globálních problémů. Také získají metodické nástroje k porovnávání různých perspektiv a vlastního vidění světa. Kurz používá metody aktivního učení a programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Inovace a výstupy

 

stránka v is.muni.cz