Globalizační seminář

Anotace

Kurz vede studenty k samostatnému hodnocení důsledků globalizace, a to jak prostřednictvím reflexe odborné literatury, tak skrze informace v médiích, aktivistické texty i drobné empirické průzkumy projevů globalizace v každodenním životě. Po úvodním představení a diskusi hlavních pojmů a přístupů jsou studenti vedeni k samostatnému zpracování vybraného tématu a jeho prezentaci a diskusi v semináři. Těžiště kurzu spočívá v samostatné práci, která je však provázena diskusí s vyučujícími a spolužáky. Na konci kurzu bude student schopen se orientovat v odborné i populární debatě o projevech a důsledcích globalizace a zaujmout vlastní stanoviska.

Inovace a výstupy

- elektronická podpora výuky,

- multidisciplinární přístup,

- interaktivní metody výuky,

- elektronická databáze textů, map, fotografií, záznamů přednášek, úkolů k procvičování a námětů na samostatné práce

 

stránka v is.muni.cz