Přednáška dr. Horňáka

11 Prosinec 2012 13:00

Přednáška dr. Horňáka

Abstrakt

Význam priemyslu v krajinách postsocialistickej Európy síce relatívne klesá, avšak jeho úloha v profilovaní exportnej štruktúry jednotlivých krajín, ako i pri tvorbe HDP ostáva stále nezastupiteľná. Prednáška odhalí odlišné trajektórie vývoja priemyslu a rôznu úroveň modernizácie priemyslu v jednotlivých postsocialistických štátoch strednej a východnej Európy. Poukáže tiež na úlohu priamych zahraničných investícií a význam vzťahu medzi úrovňou demokracie, ekonomickou slobodou a ekonomickým vývojom pre vývoj a zameranie priemyslu v jednotlivých krajinách. Osobitná pozornosť bude venovaná automobilovému priemyslu, ktorý patrí medzi kľúčové odvetvia priemyselnej výroby v tranzitívnych spoločnostiach postsocialistickej Európy.


Novinka je zařazena v kategoriích: