Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s regionální geografií Afriky, Austrálie a Oceánie, v první části z fyzicko-geografického hlediska, ve druhé ze socioekonomického hlediska. Na příkladu modelových území ev. makroregionů bude poukázáno blíže na některé specifické vlastnosti a problémy kontinentů. Studenti se kromě regionálních znalostí naučí využívat dosavadních znalostí z geografických disciplin a své znalosti si rozšíří o některé speciální problémy vážící se k daným oblastem.

Inovace a výstupy

- elektronická podpora výuky,

- nové studijní materiály,

- interaktivní metody výuky

- elektronická učebnice regionální geografie a rozsáhlá databáze pramenů a námětů

 

stránka v is.muni.cz