Regionální geografie Amerik

Anotace

Základním cílem předmětu je studium regionálně geografických diferencí studovaného kontinentu. Postupně jsou analyzovány všechny složky přírodního i sociálně-ekonomického prostředí. Na příkladu vybraných států, eventuálně makroregionů, jsou blíže osvětleny některé specifické problémy kontinentu. Součásti semináře je samostatná práce posluchačů na vybraných regionálně geografických problémech. Studenti si osvojí následující dovednosti: - analyzovat diferenciační faktory přírodního prostředí krajiny;

- charakterizovat sociální a ekonomické podmínky kontinentu;

- identifikovat závažné environmentální a socioekonomické problémy kontinentu

Inovace a výstupy

- elektronická podpora výuky,

- nové studijní materiály,

- interaktivní metody výuky

- elektronická učebnice regionální geografie a rozsáhlá databáze pramenů a námětů

 

stránka v is.muni.cz