Regionální geografie Asie

Anotace

Předmět slouží k utřídění znalostí o největším kontinentu světa a k získání znalostí nových. Fyzickogeografická charakteristika Asie je v mnohých směrech klíčem k pochopení úzké vazby mezi přírodními podmínkami a zemědělskou produkcí, současně přispívá k pochopení rizik přírodních hazardů. Cílem humánně geografické části je představit současné procesy demografického vývoje, urbanizace a ekonomické transformace v Asii a poskytnout základní vhled do kultury a společnosti největších kulturních regionů kontinentu.

Inovace a výstupy

- elektronická podpora výuky,

- nové studijní materiály,

- interaktivní metody výuky

- elektronická učebnice regionální geografie a rozsáhlá databáze pramenů a námětů

- učebnice "Čína a Indie: společnost, kultura a hospodářství nových ekonomických mocností",

 

stránka v is.muni.cz