Aktuality

18 Duben 2011

Přednáška odborníka z praxe

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Mgr. Michala Janečka, obchodního ředitele firmy ELDACO a zároveň předsedy České společnosti pro větrnou energii, která se uskuteční ve středu 20. dubna 2011 v 18:00 v posluchárně Z5 v rámci předmětu Z6035 Využití obnovitelných zdrojů energie. Přednáška nese název Větrná energetika současnosti.


8 Duben 2011

Přednáška odborníka z praxe

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Ing. Romana Zemana ze společnosti Photon Energy a.s., Praha, která se uskuteční ve středu 13.4.2011 v 18:00 v učebně Z5. Název přednašky zní: Vzestup a pád fotovoltaiky v Česku.


31 Březen 2011

Přednáška dr. Jehličky

Zveme Vás na přednášku dr. Jehličky z Open University (UK) s tématem Demodernizace nebo inovace?: Samozásobitelství, post-socialismus a politika udržitelné spotřeby potravin.

Přednáška se uskuteční v úterý 5.4. v Brně, nejprve na FSS, poté na PřF (více zde).


19 Březen 2011

Přednáška dr. Bajerského

Zveme Vás na přednášku dr. Bajerského z Univezity A. Mickiewicze v Poznani o Historicko – politických faktorech regionální diferenciace Polska.

Přednáška se uskuteční ve středu 30.3. v Olomouci a ve čtvrtek 31.3. v Brně (více zde).


16 Březen 2011

Přednášky expertů v Brně - harmonogram fyzická geografie

24.3. Mgr. Zybšek Podhrázský - Nadace Partnerství
31.3. RNDr. Radan Huth, DrSc. - Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
14.4. Ing.arch. Radovan Herzan - Referát pořizování ÚPD , OÚPR, Magistrát města
Brna
28.4. doc. RNDr. Miloš Stankoviansky CSc. - Katedra fyzickej geografie a
geoekológie PriF UK v Bratislavě

Přednášky púroběhnou v rámci Oborového semináře z fyzické geografie od 14:00
do 15:50 v učebně Z3


15 Březen 2011

Přednášky expertů v Olomouci - harmonogram

14.3. Mgr Eva Vernerová: Mongolsko současná socioekonomická situace, 16.45 - 18.15 na učebně LP 2006

15.3. Dr. Josef Novotný: Vybrané problémy současného socioekonomického vývoje Indie, 16.45 - 18.15 na učebně LP 2006

17.3. Mgr. Petr Holeček (ČD logistic): Aspekty rozvoje železniční dopravy v ČR, 16.45 -18.15 na učebně LP 2006


7 Březen 2011

Přednášky expertů v Brně - harmonogram

Přednášky se konají každou středu od 16:00 v učebně Z3.

Na téma uplatnění studentů geografie v praxi postupně vystoupí Mgr. Richard Hubl, Mgr. Lukáš Nevěděl, Mgr. Jan Holeček, Mgr. Markéta Uhnavá, Mgr. Jan Hladík, Mgr. Tomáš Grulich, Mgr. Petr Chládek, RNDr. Vladimíra Labounková a Mgr. Vojtěch Kučera.

Podrobnější informace zjistite po rozkliknutí aktuality.


7 Březen 2011

Přednáška experta - Olomouc

Mgr. Rudolf Šťastný - CSmap, s.r.o.

„Zkušenosti s GIS/CAD nástroji a převodem prostorových dat (FME, MapInfo,...)"

Datum a místo konání: 10.3.2011, 11:25 – 12:55, aula (LP2001) PřF 17.

listopadu


23 Únor 2011

Přednášky expertů

Zveme Vás  na další přednášky odborníků z praxe.

Ve středu 23. února proběhne od 16:00 v posluchárně Z3 přednáška Mgr. Ondřeje Machka z  Regionální poradenské agentury s.r.o. o možnostech uplatnění absolventů geografie.

Ve středu 2.3. pak bude Mgr. Michaela Bártová přednášet o uplatnění profese geografa na trhu práce a statistických analytických nástrojích využívaných ke zjišťování potřeb na trhu práce.

Obě přednášky se uskuteční v rámci oborového semináře.


21 Únor 2011

Přednášky expertů

Dovolujeme si Vás pozvat na následující přednášky expertů z praxe:

24.2. - Mgr. Ladislav Březina: Meteorologie v praxi - její využití v oblasti commodity trading a řízení distribuční soustavy

3.3. - RNDr. Josef Glos: Ochrana přírody a krajiny v územně plánovací
činnosti 

Obě přednášky proběhnou v rámci Oborového semináře II a IV od 14:00 do 15:50 v učebně Z3.


« předešlá 1 2 3 4 5 6 7 další »