Aktuality

9 Listopad 2012

Seminář: Publikační strategie v geografii

Publikování je v současnosti nedílnou součástí vědecké práce. O tom jakou strategií postupovat pro úspěšné publikování vašich prací a praktických postřezích ze strany redekční rady budou hovořit a diskutovat doc. Jiří Blažek a dr. Bohumil Frántál. seminář se uskuteční v pátek 9.11. v učebně Z4 od 10:00.


30 Říjen 2012

Přednáška prof. Adriana Smithe v Olomouci

Srdečně vás zveme na přednášku "Beyond the Border? Economic Liberalisation, Macro-Regional Integration and the European Union", která se uskuteční v pondělí 30.10. v 13:15 v místnosti 5008 Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Přednášejícím je prof. Adrian Smith ze School of Geography, Queen Mary, University of London.


30 Říjen 2012

Abstrakt přednášky prof. Adriana Smitha

Ve dnech 29. a 30. října bude v Brně a Olomouci přednášet profesor Adrian Smith působící na londýnské univerzitě Queen Mary. Abstrakt jeho přednášky si můžete přečíst po rozkliknutí nadpisu této aktuality.


29 Říjen 2012

Přednáška prof. Adriana Smithe

Srdečně vás zveme na přednášku "Beyond the Border? Economic Liberalisation, Macro-Regional Integration and the European Union", která se uskuteční v pondělí 29.10. v 18.00 hod. v aule Přírodovědecké fakulty. Přednášejícím je prof. Adrian Smith ze School of Geography, Queen Mary, University of London.


16 Říjen 2012

Přednáška prof. Temenoujky Bandrové

Zveme Vás na přednášku Prof. Dr. Temenoujky Bandrové (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia) "Technologies for multifunctional 3D mapping", která se uskuteční v úterý 16. října 2012 od 17.00 hod. v učebně Z3 Geografického ústavu PřF MU (Kotlářská 2, Brno). Přednáška proběhne v rámci předmětu Mapové zdroje. Přednáška je organizována v rámci projektu Geoinovace


15 Červenec 2012

Další ročník soutěže studentských prací

Do 15.7. můžete přihlasít své práce do dalšího ročníku soutěže studentských prací. Obhajoba a vyhlášení výsledků se uskuteční 3.9. v rámci konference České geografické společnosti. Podrobnosti naleznete zde.


1 Červenec 2012

Gratulace

Lektor týmu Geoinovace Robert Helán v pátek 29. 6. 2012 úspěšně obhájil dizertační práci “Analysis of Published Medical Case Reports: Genre-Based Study”. Gratulujeme!


30 Červen 2012

Workshop doktorandů 2012 - připomenutí

Připomínáme, že poslední červen je posledním dnem, kdy se můžete s abstraktem svého příspěvku přihlásit k aktivní účasti na 2. ročníku workshopu doktorandů a doktorandek, tentokráte konaného ve spolupráci s výroční konferencí ČGS. Jeho ústředním tématem je otázka krize. Vice podrobností naleznete zde.


25 Červen 2012

Exkurze v jarním semestru 2012

Také v tomto semestru bylo projektem Geoinovace podpořeno konání několika exkurzí. Studenti z Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého tentokáte navštívili pracovisště zabývající se geografickými otázkami v praxi a vydali se také do Slovinska a Rumunska. Více informací a fotografie k exkurzi "do praxe" naleznete zde, o exkurzi do Slovinska si můžete přečíst zde.


2 Květen 2012

Přednášky expertů z praxe, humánní geografie

Každý týden ve středu se na Geografickém ústavu PřF MU (vždy v učebně Z3 od 16:00 do 17:50) konají přednášky odborníků z praxe v oboru regionální geografie a regionální rozvoj. V dalším průběhu jarního semestr proběhnou tyto přednášky:

Mgr. Danuše Strnadová (CDV), 21. 3. 2012
Přednáška: "Centrum dopravního výzkumu, možnosti uplatnění geografů a činnost instituce“

Mgr. Hana Chalupská (NESEHNUTÍ, Ekologický institut Veronica, os. Brnění), 28. 3. 2012
Přednáška: “ Zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování, aneb co se na českých univerzitách nenaučíte. Uplatnění geografie v neziskovém sektoru“

Mgr. Petr Pšenička (Ředitel prodejní sítě STUDENT AGENCY a RegioJet)
čtvrtek 29.3. 2012, 12:00 – 14:00 uč. Z3
Přednáška: Plánování vlakové a autobusové dopravy v soukromé a veřejné sféře

Mgr. Tomáš Třetina (starosta Moravského Krumlova), 4.4. 2012
Přednáška: "problematika regionálního rozvoje na malém městě"

Mgr. Ondřej Hrejsemnou (Archdesign, s.r.o.), 11.4. 2012
Přednáška "Humánní Kartograf"

Mgr. Tomáš Krejčí (Vedoucí Ústavu regionálního rozvoje a veřejné správy MENDELU, Ústav Geoniky AV ČR vvi,)18. 4. 2012
Přednáška: "GEOGRAFIE VE VYSOKOŠKOLSKÉ SFÉŘE A NA AKADEMII VĚD"

RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. (Ředitel ZŠ a MŠ Deblín a koordinátor (manažer) projektu OPVK: Trvalá udržitelnost součástí implementace ŠVP na ZŠ Deblín ), 2. 5. 2012
Přednáška: "GEOGRAF JAKO AKTÉR ROZVOJE (TRVALÁ UDRŽITELNOST A VZDĚLÁVÁNÍ)"

Ing. Bc. Pavel Fišer (Odbor regionálního rozvoje JMK, Vedoucí oddělení strategického rozvoje), 9.5. 2012
Přednáška: "Problematika regionálního rozvoje na Jihomoravském kraji"


« předešlá 1 2 3 4 5 6 7 další »