Aktuality

25 Listopad 2011

Přednáška "Atmosférická cirkulace"

Zveme Vás na přednášku RNDr. Radana Hutha, DrSc. z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR na téma "Atmosférická cirkulace: Možnosti jejího popisu a vliv na klimatické podmínky Evropy".

Přednáška se uskuteční v pátek 25.11. 2011 od 10:00 v učebně Z2 Geografického ústavu PřF MU (Kotlářská 2, Brno).


23 Listopad 2011

Experti z praxe v Olomouci

Mgr. Kateřina Červinková - středa 23.11. 18:30 - 19:15, LP 2004 "Začínající učitel - zkušenosti z praxe" (učitelka ZŠ nám. Svobody 3, Štenberk)

Mgr. Jan Prislinger - čtvrtek 24.11. 15:00 - 16:30 LP 2003 "Uplatnění geografa v geografické službě armády ČR " (VGHMÚř Dobruška)

Mgr. Olga Halásová - úterý 29.11. 15:00 - 16:30, LP 3003 "Povodně na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století" (ČHMÚ)


10 Listopad 2011

Přednáška dr. Moniky Metykové

Zveme Vás na přednášku Dr. Moniky Metyková, Mgr, MRes, MPhil z Northumbria University , Newcastle, UK na téma "Transnacionální životy mladých středoevropských migrantů ve Velké Británii"

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 10.11. 2011 od 14.00 do 15.50 v učebně Z4 Geografického ústavu PřF MU (Kotlářská 2, Brno).


9 Listopad 2011

Přednáška dr. Moniky Metykové v Olomouci

Zveme Vás na přednášku

Only a mouse click away from home: Transnational practices of East European Migrants in the UK

která se uskuteční ve středu 9. listopadu 2011 od 15.00 na učebně LP 1032 Přírodovědecké fakulty UP. Přednášet bude Dr. Monika Metyková z Northumbria University v Newcastle upon Tyne


4 Listopad 2011

Přednáška klima Kanady

Zveme Vás na přednášku Mgr. Jiřího Hoška, Ph.D. z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR na téma "Klima Kanady"

Přednáška se uskuteční v pátek 4.11. 2011 od 9.45 v učebně Z2 Geografického ústavu PřF MU (Kotlářská 2, Brno).


19 Září 2011

Inovované předměty v podzimním semestru 2011

19. září začíná nový semestr. Během něj můžete navštěvovat tyto inovované předměty:

Z3090 Humánní geografie
Z0104 Regionální politika a regionální rozvoj
Z0107 Úvod do politické geografie
Z0025 Ekologie a životní prostředí
Z0101 Regionální geografie Asie
ZX500 Uneven Development
ZX511 Litogeografie
ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu

 


28 Červenec 2011

Aktualizace webu

V rámci aktualizace webu byly upraveny informace o workshopu doktorandů Geografický výzkum v České republice a především byly zveřejněny sborníky studentských prací a fotogalerie k zahraničním exkurzím a exkurzi do institucí EU.


25 Květen 2011

CENA STANISLAVA ŘEHÁKA - soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci

V rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) byla vyhlášena soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci pro studenty přírodovědných, společenskovědních a humanitních oborů. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích - bakalářské a diplomové práce.
Přihlášky a vlastní práci zasílejte elektronicky na emailovou adresu soutez@geogr.muni.cz nejpozději do 15. 7. 2011.

Bližší informace o podmínkách soutěže naleznete zde.


25 Květen 2011

Geografický výzkum v České republice

Geografický ústav Masarykovy univerzity pod záštitou ředitele doc. RNDr. Petra Dobrovolného, CSc. a Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. pod záštitou ředitele Prof. RNDr. Radima Blahety, CSc si Vás dovolují pozvat na workshop doktorandů, který se uskuteční 16. 9. 2011 v Brně.

Témata konference, pokyny pro autory a další informace naleznete zde.

Výstupem z konference bude sborník abstraktů všech přijatých příspěvků a recenzovaný sborník vybraných plných textů. V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku s českým a anglickým abstraktem nejpozději do 17. 7. 2011 na adresu geoinovace@gmail.com.


18 Duben 2011

Přednáška Martina Hallingera

Zveme vás na přednášku Mgr. Martina Hallingera z Univerzity Greifswald, Německo, který vystoupí s tématem Subalpine and subarctic shrubs in northwestern America and northern Scandinavia – population dynamics and climate-growth relationships. Přednáška se uskuteční v Brně ve čtvrtek 28. dubna 2011 ve 14:00 v posluchárně Z3 a v Olomouci 29. dubna v 9:30 v posluchárně LP2001.


« předešlá 1 2 3 4 5 6 7 další »