CENA STANISLAVA ŘEHÁKA

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI

 

16. 9. 2011 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže studentských a vědeckých prací se vztahem ke Geografii. Umístěným předávala ocenění a diplomy koordinátora soutěže a proděkanka PřF UP doc. RNDr. Irena Smolova, Ph.D. Všichni umístění studenti (celkem 20) byli pozváni jak na vyhlášení cen tak i na s tím spojenou studentskou konferenci.

Soutěže se zúčastnilo 63 prací z takřka celé České republiky. Jednalo se o Masarykovu univerzitu (katedry Geografie na PřF i PedF), Univerzitu Palackého (katedry Geografie, Geoinformatiky a Rozvojových studií), Karlovu Univerzitu, Západočeskou univerzitu v Plzni a Českou zemědělskou univerzitu

V kategorii bakalářských prací se účastnilo 30 studentů.

V kategorii diplomových a rigorózních prací 33 studentů.

 

 

tuto zprávu můžete stáhnout v .pdf souboru