Ročník 2011

V roce 2011 se soutěže zúčastnilo 63 soutěžních prací: přihlášeni byli studenti geografických kateder většiny českých, moravských a slezských univerzit. Na základě posudků hodnotitelů bylo v každé kategorii vybráno deset nejlepších prací, které postoupily do užšího výběru. Pořadí těchto prací potom určila odborná komise, sestavená z profesionálních geografů Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Zasedání komise proběhlo 5. září 2011.

Všech dvacet autorů vybraných prací bylo pozváno na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo 16. září 2011 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Autorům nejlepších prací předávala ocenění a diplomy koordinátorka soutěže a proděkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. Všichni ocenění autoři se navíc mohli zúčastnit studentské konference „Geografický výzkum v České republice", která zde probíhala ve stejný den.

oceneni