Ročník 2012

V roce 2012 se do soutěže přihlásilo 30 soutěžních prací, z nich 15 v kategorii bakalářské práce a 15 v kategorii diplomové práce. Přihlášeni byli studenti geografických kateder většiny českých, moravských a slezských univerzit.

Celostátní kolo soutěže se uskutečnilo dne 3. 9. 2012 na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně v rámci Workshopu doktorandů a doktorandek 2012. Ve stejném termínu proběhlo také vyhlášení vítězů a předání cen.

komise