Evropská unie a euroregiony

Anotace

Kurz si klade za cíl seznámit studenty s Evropskou unií a Evropským společenstvím, a to prostřednictvím konkrétních informací o profilu Unie a Společenství, institucích, obsahu a formách jejich práce.

Pozornost je věnována vztahům ES a ČR, důsledkům vstupu ČR do EU a specifické problematice vzniku a fungování euroregionů. Látka je rozdělena do dvou tematických bloků: 1. integrace Evropy, počátky, vývoj a stav integrace, perspektiva vývoje EU, instituce EU a ES, EU jako mezinárodní partner, evropanství jako způsob myšlení, 2. regionální politika ES, euroregiony, pojetí a význam euroregionů, jejich současný stav a způsob fungování, programy jejich rozvoje.

Inovace a výstupy

- interaktivní metody výuky

- propojení s exkurzí do institucí EU

- elektronická učebnice

 

stránka na portal.upol.cz