Nové předměty na KG PřF UP

Municipální ekonomie a municipální politika

Předmět přibližuje základní poznatky municipální ekonomie a municipální politiky, jakož i aktuální ekonomické a politické procesy probíhající ve městech.

více

Evropská unie a euroregiony

Pozornost je věnována vztahům ES a ČR, důsledkům vstupu ČR do EU a specifické problematice vzniku a fungování euroregionů.

více

Regiony a geografická regionalizace

Předmět vychází z distribuce geografických jevů v prostoru, z jejich hierarchické povahy a opakovatelnosti.

více

Environmental History of the Czech Republic

více

Conflict Regions of the Contemporary World

více

Spatial Planning and Urbanism

více

Regional Innovation Systems

více