Kulturní geografie

Anotace

Předmět se věnuje vymezení základních pojmů kulturní geografie, zaměřuje se na prehistorické počátky vývoje civilizace, zahrnuje základní poznatky o jednotlivých kulturních znacích lidstva – jazyk, náboženství, písmo včetně národnostního složení světa. Objasňuje vývoj jednotlivých kulturně-historických etap od starověku až po současnost. Z širokého spektra poznatků je struktura výuky zaměřena na význam sociokulturních faktorů v časovém průřezu regionálních specifik. Účelem je poskytnout základní orientaci v sociálních a kulturních integračních i desintegračních procesech, které probíhají v lokálních anebo regionálních komunitách. Zároveň věnuje pozornost kulturnímu dědictví ve světě i u nás.

Inovace a výstupy

- rozšíření o nová témata

- elektronická podpora výuky

- elektronická učebnice

- databáze multimediálních studijních pomůcek

 

stránka na portal.upol.cz