Municipální ekonomie a municipální politika

Anotace

Předmět přibližuje základní poznatky municipální ekonomie a municipální politiky, jakož i aktuální ekonomické a politické procesy probíhající ve městech. Předmět se zaměřuje na ekonomickou podstatu lokalizace aktivit ve městě, vybrané tržní struktury, trvalou udržitelnost měst, vliv současné transformace ekonomiky na města, komunální finance, investiční rozvoj a místní ekonomický rozvoj. Předmět se podrobněji zabývá i základy teorie municipální politiky, tvorbou politických strategií a plánováním na lokální úrovni.

Inovace a výstupy

 

stránka na portal.upol.cz