Přehled přírodních rizik a hazardů

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku přírodních rizik a hazardů. Definovány jsou základní pojmy riziko a hazard včetně historického aspektu. Obsah přednášky je rozdělen na část věnovanou endogenním přírodním rizikům, zejména sopečné činnosti, zemětřesení a extraterestrickým vlivům, a na část věnovanou exogenním rizikovým jevům, zejména hydrologickým (povodně, zaplavení pobřežních oblastí, tsunami), klimatickým, meteorologickým (přívalové srážky, tropické cyklony, silné větry) a geomorfologickým (sesuvy, eroze). U každého z rizikových jevů je věnována pozornost příčinám vzniku, metodám hodnocení, následkům a historicky nejvýznamnějším událostem.

Inovace a výstupy

- elektronická podpora výuky

- elektronická učebnice

 

stránka na portal.upol.cz