Program konference

27. 9. 2013, 
9.00 hod.:
9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a zároveň 3. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka
Sekce bakalářských prací do 13.00 hod. (učebna LP 2025)
Sekce diplomových prací do 14.30 hod. s přestávkou 11.30 - 12.30 hod. (učebna LP 2005 a LP 2006)

15.00 hod., učebna aula (LP 2001):
zahájení konference (doc. RNDr. Smolová Irena, Ph.D. - proděkanka PřF UP)
vyhlášení výsledků studentské soutěže a předání cen (zástupci UP a ČGS)
seznámení se s výsledky projektu „Inovace výuky geografických studijních oborů" (RNDr. Daněk Petr, Ph.D., RNDr. Ptáček Pavel, Ph.D.)

16.30 hod. (učebna LP 2004):

Kulatý stůl „G": Výuka geografie na geografických katedrách

moderátoři: Matušková, Szczyrba (jednotlivá vystoupení - maximálně 10 min.)

témata: inovace výuky, nové metody, nové předměty, nové učebnice a studijní opory, projekty OP VK (i jiné projekty) související s výukou, spolupráce s praxí, projekty, uplatnitelnost studentů v praxi po ukončení studia

účastníci: řešitelé projektu Geoinovace, Vávra (fakulta přírodně-humanitní a pedagogická TU Liberec), Svatoňová, Svobodová, Lněnička (pedagogická fakulta MU Brno), Matušková, Kopp (ekonomická fakulta ZČU Plzeň), Karvánková, Kraft, Vančura (pedagogická fakulta JČU České Budějovice), Žufan (přírodovědecká fakulta OU Ostrava), Frantál (Ústav geoniky AV ČR, pobočka Brno)

16.30 hod. (učebna LP 2005):
Kulatý stůl „E": Výuka geografie na ekonomických fakultách

moderátoři: Maryáš, Toušek

témata: výuka geografie, demografie a regionalistiky v jednotlivých stupních studia, předměty a jejich rozsah (hodiny, kredity), personální zajištění výuky, inovace výuky, nové metody, nové předměty, nové učebnice a studijní opory, projekty OP VK (i jiné projekty) související s výukou, uplatnění geografických znalostí v kvalifikačních pracích a ve státních závěrečných zkouškách, spolupráce s praxí, projekty, uplatnitelnost studentů v praxi po ukončení studia

účastníci: Maryáš, Kunc, Tonev (ekonomicko-správní fakulta MU Brno), Říhová (národohospodářská fakulta VŠE Praha), Milerski (ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava), Koutský, Hlaváček, Novák, Palcrová (sociálně-ekonomická fakulta UJEP Ústí nad Labem), Krejčí (fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů MENDELU Brno), Rousová (ekonomická fakulta ZČU Plzeň), Martinát (obchodně-podnikatelská fakulta SU Opava, pobočka Karviná)

19.30 hod.: společenský večer (zasedací místnost děkanátu, 6. patro, průchod přes děkanát), k poslechu a tanci hraje cimbálová muzika Záletníci z Velké Bystřice

28. 9. 2013.
9.00 hod., (učebna LP 2004):
Kulatý stůl „U": Výuka geografie a učitelé základních a středních škol

moderátoři: Svatoňová, Smolová

témata: inovace výuky, nové metody, projekty OP VK související se vzděláváním učitelů geografie, nové učebnice, jejich kvalita, příprava studentů na vysokoškolské studium geografie

účastníci: řešitelé projektu Geoinovace, učitelé geografie na základních a středních školách (Mlčúchová, Šajna, Křiklánová, Gažarová) a část účastníků kulatých stolů G a E