Konference „Nové metody ve výuce geografie“

Ve dnech 27. - 28. září 2013 se v v budově PřF UP Olomouci uskutečnila závěrečná konference projektu nazvaná "Nové metody ve výuce geografie". Konferenci předcházela soutěž studentských prací

Ocenění účastníci soutěže studentských prací

 

Zahájení konference obstaral se svým úvodním slovem hlavní řešitel projektu Geoinovace, dr. Petr Daněk. Ve své řeči mluvil především o výzvách, před kterými stojí výuka geografie na vysokých školách. Po shrnutí organizačních pokynů dr. Pavlem Ptáčkem pokračovala konference jednáními dvou kulatých stolů. V prvním probíhala diskuse o výuce geografie na "geografických" pracovištích. Role moderátorů se ujali doc. Alena Matušková ze Západočeské univerzity v Plzni a doc. Zdeněk Szczyrba z Univerzity Palackého v Olomouci. Jednalo se především o problematice výuce předmětu v cizích jazycích, organizování exkurzí, propojování výuky a praxe a závádění nových předmětů.

z jednání

 

Druhý kulatý stůl diskutoval pod vedením moderátorů doc. Touška a dr. Maryáše o výuce geografie na "ekonomických" katedrách a vysokých školách. Programem diskuse byla zejména podoba  výuky, tedy otázka toho jaké předměty a kým jsou vyučovány. Diskuse se účastnili zejména Tomáš Krejčí z Mendelovy Univerzity, Gabriela Říhová z Vysoké školy ekonomické, Jaroslav Koutský z Univerzity J.E. Purkyněho. 

Posledním bodem programu byl společenský večer, během kterého také v poměrně neformálním prostředí obohaceném hudebním vystoupením cimbálové muziky proběhl také třetí kulatý stůl o výuce geografie na střední škole.

Program konference si můžete projít zde