Nabídka stáží

 

MMB  Odbor městské informatiky -  oddělení GIS hledá na praxi 1 - 2 studenty na 2-3 dny v týdnu. Náplň praxe bude tvořit sběr a kontrola dat v terénu, následně pak jejich vytvoření nebo revize v digitální podobě a tvorba databáze hřbitovů. V praxi to může být např. vyslání do některé lokality města, zkontrolování evidenčních čísel budov nebo pořízení fotografií na vybraných hřbitovech ve městě Brně a následná práce v ArcGisu, kde by byly zjištěné informace doplněny nebo opraveny podle skutečného stavu (tedy kombinace práce venku s počítačem).

Požadavky: znalost práce s ArcGisem

Kontakt:

Mgr. Alena Bodnárová

Odbor městské informatiky

Magistrát města Brna

Kounicova 67

601 67 Brno

tel. +420 542 174 080

e-mail: bodnarova.alena@brno.cz

 

Garep, s.r.o. přijme dva praktikanty, nejlépe již během března. Náplň práce: zpracování strategických plánů – zejména na pozici analytik. Výhodou je schopnost pracovat se statistickými daty a samostatně interpretovat (komentovat) zjištěné skutečnosti, případně i na základě těchto skutečností formulovat vhodná rozvojová opatření.

Kontakt:

RNDr. Kateřina Synková

GaREP, spol. s r.o.

společnost pro regionální ekonomické poradenství

nám. 28. října 3

602 00 Brno

tel.: 545 242 846

www.garep.cz

www.regionalnirozvoj.cz

 

Správa CHKO Beskydy - V letošním roce se budou v rámci CHKO Beskydy vymezovat tzv. klidové zóny pro vzácné a ohrožené druhy živočichů. Prvním stupněm pro vymezení těchto zón je tvorba mapových podkladů. Právě do této fáze by se Vaši studenti mohli zapojit. Půjde o tvorbu mapových výstupů na základě existujících odborných podkladů. Potřebovali bychom 2 studenty, kteří jsou schopni tvořit mapové podklady či výstupy ve formě vrstev ve formátu shp. Nutná by byla schopnost samostatné práce v ArcGis či podobném GIS programu, vlastní notebook + software. Z časových důvodů bychom přivítali, kdyby studenti mohli nastoupit hned na začátku měsíce března.

Kontakt:

Mgr. Aneta Valasová
Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: +420 571 654 293 klap.23

aneta.valasova@nature.cz
Web: www.beskydy.nature.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. – nabízí studentům možnost absolvovat stáž. Vzhledem k zaměření našeho ústavu preferujeme studenty se znalostmi z oboru hydrologie, klimatologie, geomorfologie apod.

Kontakt: 
Pavla ŠTĚPÁNKOVÁ
Oddělení hospodaření s vodou
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Mojmírovo nám. 16
BRNO 612 00
tel: +420 541 126 312
www.vuv.cz

Pavla_Stepankova@vuv.c

________________________________________

GEODIS

Firma GEODIS Brno nabízí následující možnost praxe:
Pracovní náplň:
Práce v ArcGIS Desktop na našich datových sadách Geodatabáze ČR.
--Vodstvo ČR - editace os vodních toků nad ortofotomapou (oprava průběhů, dokreslení os - nástroje ArcGIS), plnění atributů, topologické kontroly
-- DTM (vrstevnice) - kontrola vrstevnic vygenerovaných nad modelem terénu, oprava vadného průběhu editačnímy nástroji ArcGIS
Budeme potřebovat dva pracovníky, jednoho nejlépe pro termín 19.11. – 29.11. (pokud by šlo prodloužit, tak i dále). Druhého od termínu 26.11.

V případě zájmu kontaktujte:
KATEŘINA VEJMELKOVÁ, DiS.
HR specialist
T +420 538 702 092, M +420 724 013 081
katerina.vejmelkova@geodis.cz

GEODIS
Lazaretní 11a
615 00 Brno
Česká republika
www.geodis.cz

CEDA - Central European Data Agency, a.s.

Praxe pro 2 studenty v JARNÍM SEMESTRU
Práce týká editace navigační databáze, ale spíše jednodušších operací. 

Kontakt:
Central European Data Agency, a.s.
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
Tel.: 226220083
e-mail: vodnansky@ceda.cz
http://www.ceda.cz

Správa CHKO Poodří a KS Ostrava

Správa CHKO Poodří a KS Ostrava má zájem o jednoho studenta/tku s bydlištěm v lokalitě Poodří nebo v blízkém okolí. Konkrétní náplň praxe bude specifikována na vyžádání.

Kontakt:
Mgr. Štěpán Tračík - zoolog, vedoucí strážní služby
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
tel: 596 133 673, 725 044 049
mail: stepan.tracik@nature.cz
http://www.poodri.nature.cz 

CHKO Orlické hory

Máme zájem o praktikanta, na kterého máme požadavky: orientace v prostředí GIS SW Esri ArcGIS, Kristýna software a schopnost aktivního používání SW Quantum GIS.
Místo výkonu praxe: Rychnov nad Kněžnou

Termín dle dohody

Kontakt:
David Rešl: david.resl@nature.cz 

 

CHKO Pálava

Správa CHKO Pálava nabízí praxi na téma "Komplexní mapování dubu šípáku na jihovýchodních svazích Děvína". Požadované dovednosti: znalost práce s ArcGis (nebo QGis), PDA, GPS,  samostatnost, dobrá fyzická kondice. Materiální a SW vybavení poskytne SCHKO Pálava a KS Brno.

Rozsah práce:
- studium podkladů - 1 den
- mapování v terénu -  cca 3 dny
- zpracování dat z GPS (PDA) - 2 dny
- digitalizace solitérních stromů z historických leteckých snímků - 2 dny
- vypracování krátké závěrečné zprávy, finalizace SHP vrstvy, grafický výstup - 2 dny

Vedení stáže:
mgr. Jiří Kmet (IT, GIS)
ing. Vladan Riedl (lesník)

Kontakt:
Mgr. Jiří Kmet (správce IT a GIS)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava a Krajské středisko Brno
Náměstí 32, 692 01  Mikulov na Moravě
tel.: +420 519 510 585
fax: +420 519 511 130
mob.: +420 724 831 131
e-mail: jiri.kmet@nature.cz

Správa CHKO Jeseníky

Správa CHKO Jeseníky nabízí možnost vykonání praxí/stáží studentů v délce dvou týdnů na Správě CHKO Jeseníky.
Praxe by byla zaměřená na poznání práce na Správě CHKO Jeseníky, součástí pobytu jsou u každé takové praxe četné výjezdy studentů do terénu s jednotlivými pracovníky, kde se účastní terénních šetření, průzkumů, jednání, posuzování záměrů.
V tomto případě lze studenty využít k práci na optimalizaci resp. zpřesnění GISových vrstev, kterými Správa CHKO Jeseníky disponuje.
Správa CHKO Jeseníky může nabídnout ubytování v inspekčních pokojích, které jsou přímo v objektu správy.
Optimální termín je během vegetační sezóny, kdy se nejvíce jezdí do terénu, tedy květen až září, resp. půlka dubna až půlka října.

Kontakt:
Jindřich Chlapek
Správa CHKO Jeseníky
Šumperská 93, 790 01 Jeseník
724 002 215
584 458 645
e-mail: jindrich.chlapek@nature.cz

VARS

Praxe pro kartografy. Aktuálně běží projekt, na kterém se mohou studenti podílet (nejlépe co nejdříve - jelikož projekt končí koncem října).

Kontakt:
Mgr. Iva Sendlerová (konzultantka GIS)
Telefon:  531 022 162
E-mail: iva.sendlerova@vars.cz

VARS BRNO a.s.
Kroftova 80c
616 00 Brno
www.vars.cz 

PROJEKCE ZAHRADNÍ, KRAJINNÁ A GIS

Můžeme nabídnout praxi studentům geografie v oblasti pořizování a zpracování prostorových dat týkajících se především zeleně.
Preferovali bychom studenty kartografie a geoinformatiky.
Termín praxe bude určen na základě domluvy se studentem.

Kontakt:
Mgr. MARTIN DVOŘÁK (GIS specialista)
T +420 548 525 991
M +420 733 738 930
martin.dvorak@pzkagis.cz

PROJEKCE ZAHRADNÍ, KRAJINNÁ A GIS
Mathonova 60
613 00 Brno
Česká republika
www.pzkagis.cz

 

LÖW a spol. s.r.o.

Možnost praxe pro studenty se zaměřením na krajinnou ekologii, biogeografii, územní plánování, posuzování procesem EIA/SEA, krajinný ráz apod.
Termín dle domluvy.

Kontakt:
Ing. Eliška Zimová
zimova@lowaspol.cz

LÖW & spol., s.r.o.
Vranovská 767/102
Brno
http://www.lowaspol.cz/

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Máme zájem o studenty na praxi do oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje již od října. Studenti by praxi realizovali 3 x 3 dny v týdnu a 1 x 1 den v týdnu s tím, že by praxi skončil jeden a další navázal. Upřednostňujeme studenty oboru regionální geografie a regionálního rozvoje. S ohledem na velmi krátké období stáží se studenti budou podílet na vyhledávání a zpracování dat, administraci projektů a dalších pracích, které jsou aktuální.

Kontakt:
Pavel Fišer
FISER.PAVEL@kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad
Žerotínovo nám. 1
Brno, 602 00

Krajský úřad JMK

Obor: Územní plánování
Téma: Územně analytické podklady Jihomoravského kraje
Pracovní náplň: Zhotovení územních analýz Jihomoravského kraje z dostupných dat (grafika, odborný komentář)
Požadované dovednosti: GIS, kartografie, (regionální geografie)
Termín: po dohodě - od prosince 2012

Kontakt
Ing. arch. Jana Janíková, vedoucí oddělení územního plánování, tel. 541651375
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Nadace Partnerství

V sekci Greenways Nadace Partnerství, v níž se věnujeme především udržitelné dopravě a turistice, bychom rádi využili 2 studenty po celou dobu 10 dní. Úkoly studentů by byly následující:

1) otestování nového systému správy značení a infopanelů Moravských vinařských stezek v prostředí Google Earth a návrhy na jeho vylepšení (např. převod do Google Earth)
2) doplnění zákresů a informací o českých trasách greenways na české a zahraniční mapové a GPS servery (např. cykloserver.cz, GPSies.com atd.)
3) doplnění zákresů a informací o českých trasách greenways na mateřský web nadace www.greenways.cz
4) aktualizace databází cyklistických služeb v ČR (cyklokluby, cykloservisy, atd.) pro mapovou aplikaci na
www.greenways.cz
5) analýza možností sítě míst sčítání cyklistů na cyklotrasách v ČR

 Uvítáme např. studenty, kteří mají zkušenosti s prací s Google maps, Google Earth, GPS soubory + ovládají základy angličtiny (pro doplňování informací na zahraniční weby). Stáž je možné absolvovat téměř kdykoliv.

Kontakt:
Ing. Luboš Kala
Nadace Partnerství

Údolní 33 | 602 00 Brno
tel.: (+420) 515 903 119 | mobil: (+420) 777 184 172
e-mail: lubos.kala@nap.cz
www.nadacepartnerstvi.cz

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Ústav geoniky nabízí možnost absolvovat stáž studentům. Dokonce pokud se jedná o pomoc při realizaci konkrétních výzkumných projektů (práce v terénu, digitalizace dat, apod.), tak se jedná o placenou brigádu. Přednost mají studenti vyšších ročníků, kteří již mají nějakou výzkumnou zkušenost (např. realizace dotazníkových šetření, zpracování dat, apod.) a kteří jsou časově flexibilní.

Kontakt:
Bohumil Frantál
frantal@geonika.cz

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Drobného 28
602 00 Brno

NaZemi

NaZemi hledají na praxi čtyři studenty. Více informací zde.

Kontakt:
Martina Pavlíčková
Centrum globálního rozvojového vzdělávání 
NaZemi 
+420 608 108 206 | martina.pavlickova@nazemi.cz
www.nazemi.cz/vzdelavani | www.globalissues.eu

Regionální rada soudružnosti Jihovýchod

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod nabízí studentům prezenčního studia vysokých škol možnost absolvování odborné praxe.
Odbornou praxi nabízíme na odděleních:
- metodického řízení
- monitoringu a evaluace

  • komunikace
  • hodnocení projektů
  • realizace projektů 

Kontakt:
Karolina Suchánková, oddělení metodického řízení, suchankova@jihovychod.cz
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 

Hledáme na praxi 1 studenta, v případě osvědčení z obou stran i více. Předmětem praxe by byla příprava podkladů pro řešení majetkového vyrovnání s církvemi. Postup: naskenování grafických přídělových plánů ( případně dalších podkladů ) a jejich transformace do S-JTSK a odstranění nadbytečné kresby. Transformace zdrojových rastrových dat do S-JTSK se provádí afinní transformací
s Jungovou dotransformací na identické body kresby mapy bývalé pozemkové evidence. Vhodná je znalost programu Kokeš. 

Termín praxe od 15.10. do 31.12.2012. 

Kontakt:
Ing. Leoš Melichárek ( Leos.Melicharek@cuzk.cz ) 
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 
e-mail: radek.jozak@cuzk.cz
tel.: 495 801 342