Spolupracující instituce

Jedním z cílů projektu OP VK Geoinovace je poskytnout studentům možnost vyzkoušet své znalosti nabyté studiem geografie v praxi. Instituce, se kterými za tímto účelem spolupracujeme, naleznete v následujícím seznamu.

Seznam institucí:

(bližší specifikace v tabulce ke stažení):

 

Magistrát města Brna

Krajský úřad JMK

Ministerstvo dopravy

Český statistický úřad

Krajský úřad Zlínského kraje

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Městský úřad Uherské Hradiště

Úřad práce, Brno-město

Jihomoravské inovační centrum

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy

Regionální poradenská agentura

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Ústav geoniky AV ČR

GaREP, s r. o.

Renards, s.r.o.

GRANTIKA České spořitelny, a.s.

Ústav územního rozvoje

Národní síť zdravých měst

Student Agency, s.r.o.

Kordis JMK, spol. s.r.o.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

České dráhy, a.s.

Arch.Design, s.r.o.

UAD Studio, s.r.o.

ATELIÉR ERA, sdružení architektů Fixel a Pech

KNESL+KYNČL s.r.o

Institut regionálních informací, s. r. o.

Státní zemědělský intervenční fond

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné dřeviny (VUKOZ)

Nadace Partnerství

Nesehnutí (nezávislé sociálně ekologické hnutí)

Společnost pro Fairtrade

Centrum pasivního domu

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Jihomoravský kraj

Vars Brno a.s.

T-MAPY spol. s r.o.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Asseco Central Europe

Projekce, zahradní, krajinná a GIS, s.r.o.

Csmap, s.r.o., Hybešova 65, 60200, Brno

Geodis spol. s.r.o.

Central European Data Agency, a.s. (CEDA)

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Intergraph CS s. r. o.

GEPRO spol. s r. o.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

AGERIS s.r.o.

GEOVAP, spol. s r.o

Správa CHKO Poodří

Správa CHKO Moravský kras

Správa CHKO Beskydy

Správa CHKO Žďárské vrchy

Atelier FONTES

LÖW & spol., s.r.o.

Český hydrometeorologický ústav

Chaloupky o.p.s.

Unie pro řeku Moravu o.s.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Envipartner, s.r.o.

Georemac, s.r.o.

GEOtest, a.s.

DHV ČR, spol. s r.o. pobočka Brno

Magistrát statutárního města Přerov

CfME (Centre for Modern Education)

Shocart, spol. s.r.o.

Stiefel Eurocard

Geologický ústav

ATELIER FONTES, s.r.o.

GB-Geodezie