Výsledky 2011

Výsledky:

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

1. Peter Ondrejka
2. Veronika Kupková
3. Martin Foltánek
3. Kristýna Lyžbická
3. Martin Dvořák
4. - 10. Martina Kvítková
4. - 10. Stanislav Palatka
4. - 10. Petr Kameníček
4. - 10. Irena Honsnejmanová
4. - 10. Jan Špaček
4. - 10. Radim Fojtík

DIPLOMOVÉ PRÁCE

1. Roman Bohovic
2. David Marek
3. Roman Juras
4. - 10. Jiří Jakubínský
4. - 10. Jaroslav Biolek
4. - 10. Tomáš Čada
4. - 10. Martin Svoboda
4. - 10. Ondřej Sadílek
4. - 10. Jan Štěpnička
4. - 10. Alena Vondráková

seznam všech přihlášených prací

Studentské práce jež se umístily na prvních deseti místech v kategorii bakalářských a diplomových prací byly vybrány na základě bodového hodnocení jednotlivých recenzentů s danou odborností z kateder Geografie MU a UP.
Následně odborná komise projektového týmu Geoinovace, která se sešla 5.9. 2011 vybrala na základě bodového hodnocení a odborné diskuse tyto práce.


Kritéria, jež byla hodnocena body:

- geografická povaha tématu
- inovativnost tématu
- cíl práce
- struktura práce
- metodologie
- logická návaznost částí
- práce s literaturou
- seznam literatury
- jazyk textu a formální úroveň zpracování
- kartografické výrazové prostředky

Kritéria, jež byla hodnocena body:

- geografická povaha tématu
- inovativnost tématu
- cíl práce
- struktura práce
- metodologie
- logická návaznost částí
- práce s literaturou
- seznam literatury
- jazyk textu a formální úroveň zpracování
- kartografické výrazové prostředky