Výsledky 2012

Výsledky soutěže studentských prací 2012

8. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI Z OBORU GEOGRAFIE
a
2. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU STANISLAVA ŘEHÁKA

Kategorie bakalářské a jim podobné práce:

1.

DUDA Miroslav

Univerzita J.E. Purkyněho, Ústí nad Labem

Výhledová místa Českého Středohoří

2.

FRIEDLOVÁ Alena a kol.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK v Praze

Rozdílné genderové strategie využívané při popisu cesty

3.

KRYSHENYK Pavlo

PřF UK v Praze

3D vizualizace rekonstruovaných sídel ve webovém prostředí

Komise:
Mgr. Jan Hercik (Katedra geografie, PřF UP v Olomouci), RNDr. Stanislav Kraft, PhD. (Katedra geografie, PF JČU v Českých Budějovicích), RNDr. Zdeněk Kučera, PhD. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK v Praze), Mgr. Ing. Libor Lněnička (Katedra geografie, PdF MU, Brno), RNDr. Tatiana Mintálová, PhD. (Katedra geografie, PřF UP v Olomouci), Mgr. Petr Šimáček (Katedra geografie, PřF UP v Olomouci).

Kategorie magisterské a jim podobné práce

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Komise:
Mgr. Petra Karvánková, PhD. (Katedra geografie, PF JČU v Českých Budějovicích), RNDr. Karel Kirchner, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. David Walter Novák, PhD. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF OU v Ostravě), Mgr. Zuzana Pavlasová (Katedra geografie, PřF UJEP v Ústí nad Labem), Mgr. Eva Svobodová (Geografický ústav, PřF MU, Brno).

Kritéria pro hodnocení prací:
-          geografická povaha tématu 
-          inovativnost zpracování (nová témata, neotřelé metody, vlastní iniciativa při uchopení a zpracování tématu)
-          struktura práce (způsob argumentace, logické propojení jednotlivých částí práce)
-          formální zpracování textu<
-          úroveň ústní prezentace

 

fotogalerie