Výsledky 2013

Výsledky soutěže studentských prací 2013

9. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI Z OBORU GEOGRAFIE
a
3. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU STANISLAVA ŘEHÁKA

Kategorie bakalářské a jim podobné práce:

1.

DUDA Miroslav

Univerzita J.E. Purkyněho, Ústí nad Labem

Výhledová místa Českého Středohoří

2.

FRIEDLOVÁ Alena a kol.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK v Praze

Rozdílné genderové strategie využívané při popisu cesty

3.

KRYSHENYK Pavlo

PřF UK v Praze

3D vizualizace rekonstruovaných sídel ve webovém prostředí

Komise:
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. (PdF JČU v Českých Budějovicích)
Mgr. Tomáš Krejčí (FRRMS MENDELU v Brně)
RNDr. Aleš Létal, Ph.D. (PřF UP v Olomouci) – předseda
Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D. (PdF MU v Brně)
RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D. (PřF UP v Olomouci)
Mgr. Eva Svobodová (PřF MU v Brně)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (PdF MU v Brně)
RNDr. Ondřej Šerý (PřF MU v Brně)
Mgr. et Mgr. Petr Voda (PřF MU v Brně)

Kategorie magisterské a jim podobné práce

1.

 Lucie SOUKUPOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Interaktivní česko-anglický výukový program k výuce regionální geografie Ameriky

2.

 Peter ONDREJKA

 Masarykova univerzita v Brně

Návrh průvodce v prostředí augmentované reality

3.

 Alena BODNÁROVÁ

 Masarykova univerzita v Brně

Znevýhodněné skupiny obyvatelstva na trhu práce v SR a ČR 

Čestné uznání: Lenka Zahrádková – za podporu rozvoje vzdělávání v rozvojových regionech

Komise:
PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (PdF MU v Brně) – předsedkyně
RNDr. Jan Divíšek (PřF MU v Brně)
Mgr. Jeannette Mlčúchová (PdF MU v Brně)
RNDr. David W. Novák, Ph.D. (PřF OU v Ostravě)
doc. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. (PřF UP v Olomouci)
RNDr. Petr Žufan, Ph.D. (PřF OU v Ostravě)
RNDr.Petr Klusáček, Ph.D. (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.)

Kritéria pro hodnocení prací:
-          geografická povaha tématu 
-          inovativnost zpracování (nová témata, neotřelé metody, vlastní iniciativa při uchopení a zpracování tématu)
-          struktura práce (způsob argumentace, logické propojení jednotlivých částí práce)
-          formální zpracování textu
-          úroveň ústní prezentace