Informace pro autory

Informace pro autory

Časopis Geografický výzkum publikuje původní výsledky geografického výzkumu v češtině, angličtině nebo slovenštině. Do recenzního řízení se přijímají pouze úplné příspěvky, tj. vč. seznamu literatury, abstraktu, názvu ve druhém jazyce, údaji o autorovi, v případě obrázků s textem pod obrázky. Rozsah rukopisů je nejvýše 20 000 znaků vč. mezer. Výjimečně, se souhlasem redakční rady, může být vyšší.

Abstrakt, včetně klíčových slov a názvu článku, pište anglicky v případě, že text vlastního článku je česky nebo slovensky. V případě, že text je v angličtině, piště abstrakt česky nebo slovensky. Rozsah abstraktu je nejvýše 1 000 znaků vč. mezer.

Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením. Recenzenti jsou anonymní. Autor obdrží výsledek recenzního řízení, kde je uvedeno, zda byl příspěvek přijat bez úprav, nebo s podmínkou provedení úprav (v tom případě jsou připojeny požadavky na konkrétní úpravy) nebo byl odmítnut.

Údaje o autorovi: jméno vč. titulů, adresa pracoviště, e-mailová adresa.

Autoři obdrží autorský výtisk po vyjití příslušného čísla.

Příspěvky zasílejte na adresu:

RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Sborník Geografický výzkum
Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta MU
Kotlářská 2
611 37 Brno

e-mail: geografickyvyzkum@sci.muni.cz

Aktuální informace o uzávěrce apod. na http://geoinovace.geogr.muni.cz/geograficky-vyzkum