Kontakt

RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický výzkum
Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

geografickyvyzkum@geogr.muni.cz