Pokyny pro formální úpravu textu

název a klíčová slova v češtině/slovenštině a angličtině

abstrakt v češtině/slovenštině a angličtině (každý max. 1 000 znaků vč. mezer)

velikost listu A5 (148 × 210 mm)

rozsah max. 20 000 znaků včetně mezer

písmo Times New Roman, vel. 10

řádkování 1

odstavce oddělovat řádkem

členění textu do kapitol (max. dvě nečíslované úrovně)

přímou citaci delší než tři řádky uvádět jako samostatný odstavec

možnost využívat poznámek pod čarou

grafické přílohy pouze v černobílém provedení v dostatečném rozlišení (min. 300 dpi)

seznam použité literatury a zdroje dat uvádět odděleně

seznam použité literatury i zdrojů dat uvádět v abecedním pořadí

více položek téhož autora se řadí sestupně od nejstarší po nejnovější

citace podle aktualizované normy ČSN ISO 690 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690: 2010.

citace v textu (Kitchin 2002), (Kitchin 2002: 25), (Kitchin 2002: 25-27), (Kitchin 2002: 25; Kitchin 2010: 98-101)

 

šablona ke stažení