Workshop v roce 2012

Ve dnech 3. - 4. září 2012 se uskutečnil 7. ročník (a zároveň druhý spolupořádaný Geoinovacemi) workshopu doktorských studentů "Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize", pořádaný Geografickým ústavem PřF MU a Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i.

Workshop byl zahájen v pondělí 3. 9. zahajovacími proslovy hlavního manažera projektu Geoinovace, RNDr. Petra Daňka, Ph.D. a ředitele Geografického ústavu, doc. RNDr. Petra Dobrovolného, CSc. Plenární zasedání završila přednáška Mateje Blažka, M.A., Ph.D. z University of Dundee s názvem "Geografia, poznanie a....who the fuck do we think we are?" Vysoce aktuální a společensky relevantní témata, prezentovaná v přednášce, dala impulz k následné bohaté diskusi.

zahájení


Bezprostředně po skončení úvodního bloku se rozběhlo rokování ve třech paralelních sekcích věnovaných tématům sociální geografie, fyzické geografie, kartografie i didaktiky geografie. Přednášející prezentovali početnému publiku celkem 40 příspěvků ve 14 sekcích (viz program). Proběhla i panelová diskuse knihy "Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect", kterou řídili Matej Blažek, M.A. Ph.D., Petr Gibas MSc. a Mgr. Petr Kučera. Oficiální program byl završen neformální návštěvou klubu Šelepka.

V průběhu dne se rovněž uskutečnil 2. ročník soutěže studentských prací o Cenu Stanislava Řeháka. Oproti minulému roku, kdy byly výsledky stanoveny na základě odborných posudků, letos byla rozhodující samotná prezentace ze strany studentů.

V úterý 4.9. konference pokračovala doprovodným programem v Jihomoravském inovačním centru (JIC). Zájemcům byla představena strategie centra, práce s modelovými firmami i některé konkrétní dopady na pracovní strukturu Jihomoravského kraje. O přednášky a prohlídku centra se postarali Bc. Hana Kostovičová a Mgr. et Mgr. Jindřich Weiss.