Workshop v roce 2013

Ve dnech 13. a 14. 9. se uskutečnil již 8. ročník (potřetí spolupořádaný Geoinovacemi) workshopu doktorských studentů "Geografický výzkum" který tentokráte nesl podtitul "Participace a angažovanost geografického výzkumu". Akce byla uspořádána ve spolupráci Geografického ústavu PřF MU a Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.

z plenarniho jednani

 

Workshop byl zahájen v pátek 13. 9. zahajovacími proslovy hlavního manažera projektu Geoinovace, RNDr. Petra Daňka, Ph.D. a děkana Přírodovědecké fakulty MU, doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr. Plenární část byla uzavřena vystoupením RNDr. Josefa Novotného, Ph.D. z Karlovy univerzity. Přednáška věnovaná zejména metodologii geografie a roli participativního výzkumu otevřela diskusi nad řadou relevantních otázek.

Další program konference pokračoval prezentacemi příspěvků jednotlivých účastníků, rozdělených do 12 panelů. Celkem zaznělo několik desítek příspěvků věnovaných nejen poznatkům a zkoumání v oblastech sociální a fyzické geografie a kartografie, ale prezentováno bylo také několik didaktických a metodologických příspěvků.

Akademický program završila panelová diskuse nad divadelními projekty uváděnými ve Velké Lhotě, jakožto příkladu participativní aktivity v lokalitě. Projekty představil jejich režisér Vítězslav Větrovec (JAMU) a role diskusantů se ujali doc. Pavel Chromý, dr. Břetislav Svozil a Mgr. Petr Matoušek. Bohatá diskuse dále pokračovala neformálním sociálním programem v restauračním zařízení.

Pokračování workshopu doprovodným programem se uskutečnilo na základní škole v obci Deblín. Místní ředitel dr. Břetislav Svozil prezentoval činnost své školy a o souvislostech těchto aktivit s životem komunity. Do teoretického rámec se pokusil zasadit prezentované informace doc. Alois Hynek.

z doprovodného programu